Close Reading

Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid voor leerlingen. Toch blijven vaak de resultaten van begrijpend lezen achter wanneer we deze vergelijken met de hoeveelheid tijd die we er aan besteden. Bij de verschillende methodes voor begrijpend lezen staan diverse strategieën centraal. Bij Close reading wordt een rijke tekst centraal gesteld, en wordt er samen met de leerlingen gekeken naar hoe deze tekst echt begrepen en doorgrond kan worden.

Teamscholingen

Wil jij met je team werken aan dieper tekstbegrip, meer leesplezier en verbetering van de resultaten? Dan ben je bij Onderwijswereld aan het goede adres. Inmiddels is het workshopaanbod flink uitgebreid, en bieden we standaard onderstaande mogelijkheden. Neem gerust contact op voor een offerte op maat.
Een implementatietraject bestaat standaard uit de drie eerstgenoemde mogelijkheden: kennismaking, lessen leren maken, groepsbezoeken.

Een kennismaking met Close Reading

In deze bijeenkomst maken we, hoe kan het ook anders, kennis met Close Reading:

  • Wat zijn de kenmerken van Close Reading;
  • Hoe verhoudt Close Reading zich tot het vak dat we als begrijpend lezen kennen;
  • Wat zijn goede plekken om rijke teksten te vinden;
  • Wat is nu precies een rijke tekst.

Het theoretisch kader wordt gevolgd door een praktische les Close Reading. Zo kun je enerzijds observeren wat de leerkrachtvaardigheden zijn, en anderzijds ervaar je hoe het voelt op deze manier dieper een tekst in te duiken. Er is in deze bijeenkomst voldoende ruimte om vragen te stellen, te sparren en eventuele beren op de weg te lijf te gaan. Duur van deze bijeenkomst: 2 a 2,5 uur.

Close Reading: het maken van een goede les

Een heel praktische bijeenkomst, die gegeven wordt op een moment na de kennismakingsbijeenkomst. We blikken terug op de eerste bijeenkomst en gaan vervolgens heel praktisch aan de slag met het maken van zowel een verhalende als een informatieve les. Duur van deze bijeenkomst: 3 uur.

Groepsbezoeken

Nadat er lessen zijn gemaakt en er geoefend is met het geven van deze lessen, plannen we ongeveer 2 tot 4 maanden na de bijeenkomst Het maken van een goede les groepsbezoeken in. Ter voorbereiding op deze observatiemomenten leveren de collega’s hun lesvoorbereiding in en voorzien deze van een kijkvraag op maat. Tijdens de dag zelf worden er lessen naar keuze geobserveerd en nabesproken, waarbij de focus ligt op wat goed gaat en wat beter mag. Groei staat centraal.
Eventueel kunnen deze groepsbezoeken herhaaldelijk ingepland worden. De groepsbezoeken zijn de afsluiting van het standaard implementatietraject.

Voor scholen die al langer werken met Close Reading, zijn er naast de Groepsbezoeken onderstaande mogelijkheden

Co-teaching

Wil je de kwaliteit en diepgang van je lessen verbeteren? Maak gebruik van de mogelijkheid tot co-teaching. De leerkracht bereidt een les Close Reading voor en deelt deze met de trainer. Wanneer de les nog meer verdieping kan gebruiken, deelt de trainer daar handvatten voor met de leerkracht. De leerkracht geeft de afgesproken sessie, en wordt daar wanneer nodig aangevuld door de trainer. De leerlingen worden van tevoren op de hoogte gesteld dat de les door de eigen en een extra leerkracht gegeven wordt. Duur van de les maximaal 45 minuten (afhankelijk van de sessie).

Voorbeeldles

Twijfel je over de kwaliteit van je lessen en wil je graag een voorbeeldles zien? Dat kan! De leerkracht bereidt een les Close Reading voor en deelt deze met de trainer. Wanneer de les nog meer verdieping kan gebruiken, deelt de trainer daar handvatten voor met de leerkracht. De trainer geeft de afgesproken sessie, en bespreekt deze na met de leerkracht. Duur van de les maximaal 45 minuten (afhankelijk van de sessie).

Aantekeningen maken bij Close Reading

Wie schrijft die blijft! En dat klopt. Toch leren we onze leerlingen niet standaard hoe ze aantekeningen kunnen maken. In deze workshop gaan we aan de slag met verschillende vormen van aantekeningen maken:

  • Aantekeningen maken in de tekst;
  • Aantekeningen maken bij de tekst.

Hierbij komt aan de orde:

  • Visueel aantekeningen maken;
  • Schematische weergaven;
  • Een opbouw van aantekeningen maken van groep 1-8.

Uiteraard staat het belang van en werken met rijke teksten hierbij voorop. Er zullen voorbeelden gegeven worden, en we gaan vooral heel praktisch aan de slag met het toepassen van het geleerde binnen je lessen Close Reading.

Duur van de workshop ongeveer 2,5 uur

Het toetsen van Close Reading en/of formatief handelen

Een van de meest voorkomende vragen tijdens studiedagen: “Hoe gaan we nu tekstbegrip toetsen?”
Dit is een goed gesprek om te voeren. Je kunt er voor kiezen om Close Reading volledig te implementeren binnen wereldoriëntatie, dan hoeft er niet zoveel te veranderen: de resultaten van de lessen/toetsen (summatief) kunnen fungeren als bron voor het rapport. Heel logisch is het echter ook om niet summatief maar formatief aan te pakken. In deze workshop leer je hoe dat er binnen Close Reading uitziet.

Duur van de workshop 2 tot 2,5 uur

Close Reading en de verteltafel (groep 1-4)

De verteltafel is een heel rijk middel om in te zetten wanneer je de woordenschat van leerlingen wilt ontwikkelen en ze tot dieper tekstbegrip wilt laten komen. De verteltafel is daarbij een logisch verlengstuk van je Close Reading lessen. Maar hoe pak je het inrichten van de verteltafel nu precies aan in relatie tot de 3 sessies?

In deze workshop krijg je verschillende voorbeelden en gaan we ook praktisch aan de slag met het voorbereiden van een les Close Reading waarbij de verteltafel als middel wordt ingezet.

Duur van de workshop: 2 tot 2,5 uur
Geschikt voor groep 1-4

Workshops op maat

Heb je andere wensen voor een workshop? Neem contact op via het contactformulier, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.