Levende letters

Door Tineke: Voor ongeveer 10% van de kinderen in de onderbouw ontstaan er, ondanks alle oefeningen, gedurende groep 3 & 4 problemen in het leren lezen. Hoe kunnen we deze kinderen tot lezen laten komen? Levende letters kan hierin een uitkomst bieden. Kleuterfase Regelmatig zijn er signalen op te pakken in kleuterfase die wijzen op…

Lees meer