Dialo Fun en Life

Leren communiceren met Dialo

Door Wendy: Iedereen weet dat goed kunnen communiceren heel belangrijk is. En communiceren kun je leren! Een leuk spel dat communicatievaardigheden goed oefent, is Dialo van Rolf. In dit spel beschrijven leerlingen wat ze op vertelplaten zien, zodat hun medespeler de opdracht kan uitvoeren. Het spel komt de meeste (kleuter)leerkrachten vast heel bekend voor. Dialo is namelijk een soort ‘light’-variant van het bekende spel Communicatie. In plaats van de grote houten kist, is het spel in tweeën gesplitst (Dialo Fun en Dialo Life) en in een stevige kartonnen doos gedaan. Het voordeel hiervan is dat de spellen heel handzaam zijn en ook voor kleinere scholen aantrekkelijk kunnen zijn om aan te schaffen.

Twee varianten

dialo
Materialen van Dialo

Leren zaken duidelijk te omschrijven, werken aan woordenschat en samenwerking zijn allemaal belangrijke factoren die aan de orde komen bij Dialo. Zoals gezegd zijn er twee varianten: Dialo Fun en Dialo Life. Het verschil zit hem in de thema’s van de vertelplaten met de daarbij behorende centraal staande begrippen:

Dit zijn de thema’s en begrippen in Dialo Fun:

  • Aan het strand: Doe-activiteiten
  • In het bos: Ruimtelijke en hoeveelheidsbegrippen
  • In de sneeuw: Ruimtelijke situaties, hoeveelheidsbegrippen

En deze komen aan de orde in Dialo Life:

  • In de tuin: Hoeveelheid, kleur, vorm en grootte
  • In het verkeer: Voertuigen, en verkeersbegrippen
  • Op de boerderij: Dieren en hun jongen

Ik mocht met mijn kleuter Dialo Fun uitproberen. De platen en de pionnen zijn inderdaad dezelfde als in het spel Communicatie. Duidelijke, mooi vormgegeven vertelplaten waar veel op te zien is. Het blok waarin de vertelplaat staat, is bij Dialo gemaakt van kunststof (mooi blauw), maar staat net zo stevig als het houten blok van Communicatie.

Dialo Life bestellen-Rolfgroep
Dialo Fun bestellen-Rolfgroep

Verschillende spelvormen

Dialo Fun en Dialo Life zijn bedoeld voor 2 tot 3 kinderen vanaf 5 jaar en er zijn meerdere spelvormen te spelen:

  • De eerste variant is de bekendste: twee kinderen zitten tegenover elkaar met de vertelplaat tussen hen in. Het kind dat aan de kant van de plaat met de gekleurde cirkels zit, begint. De leerling kiest een afbeelding uit en vraag de andere leerling de pion met de bijbehorende kleur te pakken. Dan wordt de afbeelding omschreven en kan de andere leerling de pion bij de juiste afbeelding steken. Als het nog niet duidelijk is, kunnen er ook vragen gesteld worden. De eerste leerling controleert of het goed is gegaan. Dit gaat zo door tot alle pionnen in de plaat zijn gestoken.
  • Als alle pionnen erin zitten, kunnen de rollen omgedraaid worden. Nu wordt alleen de afbeelding omschreven en niet de kleur van de pion. De andere leerling duwt de betreffende pion uit de plaat.
  • Er is ook een variant waarbij je met drie spelers kunt spelen. Aan beide kanten van de plaat zit een kind, met ieder zes pionnen (de kleur maakt in deze variant niet uit). Een derde kind omschrijft een afbeelding en degene die het als eerste begrijpt, steekt zijn of haar pion in het bijbehorende gat. Het derde kind controleert of het klopt. Het kind, dat als eerste de 6 pionnen in de plaat heeft gestoken, wint het spel.

Mening over Dialo

Wat ik heel goed vindt aan het spel, is dat kinderen op speelse wijze allerlei rekenbegrippen en woorden passief en actief leren te gebruiken. Het is een spel waarbij kinderen echt met elkaar in gesprek gaan. Als leerkracht is het ook zinvol om af en toe mee te doen, zo kun je een beeld krijgen van de mondelinge taalvaardigheid van het kind. Daarnaast is het spel goed in te zetten bij meertalige leerlingen die Nederlands aan het leren zijn. Met hen kun je dit spel ook gebruiken in hogere groepen, om zo te werken aan hun woordenschat. Echt een aanrader!

Laat een reactie achter