Woordzoeker spelling: mooie manier om te oefenen

Ontwerp zelf je spelling woordzoeker!

Er zijn veel manieren om spelling te oefenen (hier kun je komende week ook een blog van Tineke over lezen). Herhaling is nodig om de spellingregels te automatiseren. In dit blog spelling oefenen door een woordzoeker te maken. Je vindt de download onderaan de pagina.

Ontwerp je eigen woordzoeker

woordzoeker spelling
Format voor woordzoeker spelling

Marian ontwierp voor jullie een formulier waarmee de kinderen gemakkelijk hun eigen woordzoekers kunnen maken. Op deze manier oefenen ze meerdere keren met dezelfde woorden.

Allereerst schrijven ze in de rechter kolom 20 woorden uit het woordpakket dat geoefend mag worden.

Vervolgens schrijven ze deze woorden ook in de puzzel. Spreek daarbij af welke richtingen jullie allemaal mogen gebruiken. Van rechts naar links is niet voor iedereen een even geschikte richting om woorden aan te leren wellicht.

De lege vakjes die overblijven, mogen de kinderen met letters naar keuze vullen. Wanneer de hele puzzel vol is, ruilen ze deze met een maatje. De kinderen kunnen nu elkaars puzzel maken!

Inzetten van woorzoekers spelling

Je kunt de woordzoekers opnemen in de weektaak, of er in groepjes aan werken. Wanneer je de kinderen in de weektaak een puzzel laat maken, kun je ze deze laten maken, en vervolgens inleveren in een aparte bak. Uit die bak kan iedereen dan weer een puzzel pakken om mee aan de slag te gaan (iedereen op zijn eigen moment dus).

Laat een reactie achter