Vliegenmepper spelling

Vliegenmepper spelling:
Luister goed, hoor je de spelen of spellen-regel?

Is het spellen of spelen?

Door Esmee: Bakker of jager, molen of mollen. Er worden door methodes verschillende manieren aangeboden om kinderen te leren wanneer ze een enkele of dubbele medeklinker moeten gebruiken. Na het aanbieden van de afspraken is het inoefenen natuurlijk van belang. Is het woord als spelen of spellen? Met dit vliegenmepper-spel kunnen kinderen op een actieve manier deze afspraak oefenen!

Nodig

A3-blad met de twee vlakken
Lijst met categoriewoorden
(Eventueel PowerPoint) Je vindt de download helemaal onderaan de pagina.

Werkwijze

De kinderen zitten aan tafel met voor zich het A3-blad met de twee categorieën. Als leerkracht zeg je een woord van de lijst (eventueel inclusief PowerPoint) en geeft de kinderen vijf seconden denktijd. Bij ‘0’, leggen de kinderen hun hand op de goede categorie.
De leerkracht checkt snel de teams en geeft het goede antwoord. Vervolgens wordt het nieuwe woord gegeven, waarna de leerlingen weer 5 seconden denktijd krijgen. Zo gaat het spel verder tot alle woorden gegeven zijn.

Variaties op vliegenmepper spelling

  • Dit spel is ook in te zetten als samenwerkingsopdracht of RT-materiaal. De speelwijze blijft dan hetzelfde;
  • Ook kunnen buiten twee vlakken getekend worden met stoepkrijt en rennen de kinderen naar het goede vlak!
  • Een eerdere vliegenmepper vindt je hier.

Laat een reactie achter