Veiligheid: La casa è dove si trova il cuore!

Door Margreet: Op de wereld staan miljoenen huizen, er zijn maar een paar huizen waar je je veilig en thuis voelt. Thuis is waar je hart is. Je thuis voelen is niet afhankelijk van een plaats, maar is een gevoel. Dit gevoel, deze intuïtie, is een soort oergevoel, moeilijk te omschrijven, maar iedereen heeft het. De innerlijke stem geeft aan of een persoon, een plaats of een ruimte goed voor je voelt. Mooi wanneer je school een plek vol veiligheid mag zijn.

Maslow

Piramide van Maslow

Deze zekerheid is de tweede laag in de piramide van Maslow. Maslow  (Maslow, 1943) beschreef de universele behoeftes van de mens. Pas als de behoeftes in de betreffende laag bevredigd zijn, zal de volgende stap gezet kunnen worden. Dat geeft het belang van je veilig voelen, je thuis voelen, aan. Volgens Gert Biesta (2015)  moet goed onderwijs altijd in relatie staan tot wat men wil bereiken. En het onderwijs richt zich niet alleen op het verwerven van kennis, kunde en attitude (kwalificatie) maar ook op hoe we via het onderwijs onderdeel zijn van bestaande tradities en gewoontes (socialisatie). Daarnaast gaat het in het geven van goed onderwijs ook over de emancipatie ,de vrijheid en de verantwoordelijkheid die bij leren hoort (subjectificatie). De basis die onder dit leren ligt is het gevoel van veiligheid, zeker weten dat je gezien wordt en dat je mag zijn wie je bent en dat je mag worden wie je bent.

Thuis

Dit betekent voor onze scholen is  dat we als een thuis moeten zijn voor de leerlingen. Dat we ervoor moeten zorgen dat zij dit basale gevoel van veiligheid ervaren. En dat zij dit gevoel ook naar hun schoolgenoten uit mogen dragen. Dat de schoolorganisatie zich richt op kwalificatie, socialisatie en subjectificatie vanuit het hart. Vanuit de gedachte dat iedereen goed is.  Dat wij in het onderwijs een stapje mee mogen lopen op de levensweg van onze leerlingen. Dat we ons werk met hart en ziel doen, waardoor de leeromgeving een liefdevolle omgeving wordt, die als thuis ervaren wordt.

Door het gevoel van veiligheid, het gevoel van geborgenheid en het gevoel van gezien worden, zal iedereen in de schoolomgeving zich thuis voelen en dit gevoel zo ook aan een ander door kunnen geven.

1 reactie

  1. Fien van der Laan op 9 november 2019 om 10:11

    Wanneer je vanuit je hart leeft en werkt ben je een rijk mens geworden?

Laat een reactie achter