Diversiteit

Zo verschillend als de kleuren in de regenboog:
Diversiteit!

Nog 2 weken! Nog 2 weken duurt het schooljaar in regio Noord… 2 weken!! Toen we op 11 mei weer open gingen, brak de tijd aan om me op de andere zaken te richten dan alles wat er met het afstandsonderwijs, noodopvang, schoonmaak en zorgvuldigheid te maken had. In de meivakantie met alle teamleden goed gekeken naar wat er in de school kon en mocht en trots gekeken naar de flexibiliteit van de leerkrachten. Wat leverden ze weer een topprestatie door naast het fysieke onderwijs ook nog het afstandsonderwijs te organiseren.

Groeien op je eigen manier

diversiteit

De afgelopen maanden heb ik in mijn werk- en in de thuissituatie zoveel initiatieven zien ontstaan, die duidelijk laten maken dat het zien van kansen en mogelijkheden groei oplevert. Daarbij wens ik ook dat we deze kansen en mogelijkheden blijven zien de komende jaren. De Coronacrisis heeft ons duidelijk gemaakt dat het huidige onderwijssysteem ook op een andere manier vormgegeven kan worden. Daarbij natuurlijk wel opgemerkt dat leren een sociale bezigheid is waarbij een leerkracht en klasgenoten een belangrijke rol spelen. Maar we hebben ook gezien dat voor sommige kinderen het thuiswerken rust en ruimte geeft, datgene wat we in een klas vol kinderen niet altijd kunnen leveren.

Diversiteit als zonlicht

We kunnen en mogen onze kinderen niet over één kam scheren, er is zoveel diversiteit. Deze diversiteit kleurt onze school en onze samenleving, maar is lang niet altijd zichtbaar! Het is net als het zonlicht. Dit licht bestaat uit verschillende kleuren, die pas zichtbaar worden als het bijvoorbeeld gaat regenen. Door het water breekt de straal zonlicht uitéén in de kleurig palet, waar ik altijd van geniet als ik het zie.

Laten wij als school zijn als de waterdruppel, die de algemene lichtstraal breekt en de straal in zijn diversiteit laat zien. Laten we als school zorgen voor ruimte en tijd voor elke kleur en de rust om de ontwikkeling van onze zonnestraaltjes zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Deze wens leeft in het hart van iedereen die bij het onderwijs betrokken is, maar is lastig om dit goed vorm te geven.

De laatste weken

Dat brengt me weer terug bij het begin van mijn blog! Nog 2 weken waarin we nadenken over het komende schooljaar, waarin we terugblikken op dit jaar, waarin we afscheid nemen van kinderen, collega’s en ouders. 2 weken waarin er nog een grote verandering plaats gaat vinden, namelijk het weer helemaal opengaan, 2 weken waarin er nog verschillende ouder gesprekken gevoerd gaan worden, 2 weken…

Laat deze 2 weken een periode van bezinning zijn, waarbij we de diversiteit van alle mensen die met de school verbinding hebben voor ogen houden. Een periode waarbij we mogen genieten van de kinderen die weer op school zijn, de samenwerking met de collega’s en de gesprekken met ouders.

Zoals elk jaar laat ik me bij het vormgeven van het nieuwe jaarplan inspireren door het team, de ouders en de kinderen, maar dit jaar is dit nog belangrijker! Het nieuwe schooljaarplan moeten een vertaling zijn van alle ervaringen van de afgelopen weken en de wensen voor het nieuwe schooljaar. Nu hebben we de kans om zaken echt anders aan te pakken en vorm te geven, want elk einde is een nieuw begin!

Laat een reactie achter