De eerste schoolweken: mijn start bij de kleuters

Door Menno: “Meester! Meester! Mama… uh ik bedoel meester!”, is hetgeen ik dagelijks meermaals hoor. De eerste schoolweken van dit schooljaar heb ik veel aandacht besteed aan kennismaken, een relatie opbouwen en het inbouwen van routines. En om niet te vergeten is er in mijn groep veel vernieuwd! Hoe reageren de kinderen uit groep 2 daarop?

Kennismaken, afspraken en een band opbouwen

Samen afspraken maken

Met behulp van Klasse(n)Kracht, Kwink en mijn eigen visie heb ik allerlei korte spellen, rollenspellen en prentenboeken gebruikt om kennis te maken en een band op te bouwen met de kinderen. Gaandeweg kwam ik, samen met de kinderen, op vier afspraken die als rode draad fungeren in onze groep. Ik kan samen spelen, ik los problemen eerst zelf op, ik ben aardig voor een ander en ik luister naar een ander. Elke dag besteed ik aandacht aan deze afspraken, bijvoorbeeld als we buitenspelen, werken en gymmen. Met behulp van foto’s waarop door de kinderen staat afgebeeld hoe de afspraak eruit ziet, maak ik het betekenisvol. Ik benoem goed gedrag, ik evalueer en ik grijp in als iets niet goed gaat. Dit doe ik door voor te doen hoe we het hebben afgesproken. Hoe mooi is het dan als je ziet dat samenspelen effect heeft en kinderen elkaar helpen en aanspreken op de gemaakte afspraken. Door te kletsen en geinen met kinderen en zelf mee te spelen, mee te gymmen en werken versterk ik de band met kinderen. Als leerkracht kan je voordoen, een werkje introduceren en je ziet kinderen genieten. En dat is toch het belangrijkste?

Contact maken

Contact maken

Elke ochtend sta ik bij de deur om de kinderen een high five, boks of knuffel te geven. Daar waar het in de eerste schoolweken spannend en nieuw was, is het nu een moment van écht contact maken. Zelfs ouders geven aan dat ze wel een high five willen! In de kring kijken we om ons heen, missen we iemand? Als dat zo is, geef ik even aan waarom iemand er niet is. Ik vind het erg belangrijk dat de kinderen dit van elkaar weten, tenslotte hoort iedereen erbij! Als bovenbouwmeester vond ik het belangrijk dat de kinderen elkaar hielpen, dingen zelf konden oplossen en meedachten over het doen en laten van de klas. Maar hoe doe je dat als kleutermeester? Eigenlijk precies hetzelfde. Het enige verschil is dat de kleuters het veel sneller leren!     Foto 2

Vernieuwen en inbouwen

Dit jaar werkt mijn groep 1-2 voor het eerst met het Digikeuzebord. Met behulp van foto’s van de plekken in de klas weten de kinderen precies waar ze voor kiezen en waar ze het werk kunnen pakken en terugzetten. Het mooie is dat de kinderen en ik kunnen zien hoe vaak de kinderen al ergens hebben gewerkt in de week. De kinderen weten dat ze maximaal twee keer ergens mogen werken en dit

Digikeuzebord

doen ze dan ook netjes. Verder ben ik nog maar net gestart met de weektaak voor groep 2 binnen Digikeuzebord. En ja hoor…  dit wordt ook snel opgepakt!

Na het werken start ik een opruimlied. De kinderen helpen elkaar met opruimen, zetten de stoelen netjes terug, vegen de vloer, leggen de werkjes terug in de kast en hebben vaak nog tijd om te dansen op het liedje, gaaf toch?!

Dit jaar werkt mijn groep 1-2 ook voor het eerst met IPads. Dankzij inspiratie van kleutermeester Sander heb ik allerlei uitdagende apps. 3

Op de I-pad

D puzzels, scratch (programmeren) en Lego zijn natuurlijk erg populair. Op onder andere laptops oefenen de kinderen dit jaar met taal en rekenen. Een leuke tip bij taal is om letters te oefenen in een bak rijst of scheerschuim. Het is een beetje gek en grappig, maar erg leuk!

En hoe reageert groep 2 dan op deze vernieuwingen?  Natuurlijk kreeg ik de eerste schoolweken te horen dat de kinderen het vorig jaar bij de juf zo deden. En eigenlijk vind ik dat bij een aantal activiteiten prettig, want ja het is mijn eerste jaar als kleutermeester. Maar bij alle andere momenten is het al gauw oké als ik aangeef dat we het dit jaar anders doen. En ook dat versterkt de relatie met kinderen. Het net even anders doen!

 

 

Ben je blij met onze website? Via Onderwijswereld-PO.nl kun je bestellen bij Bol. Geeft ons een kleine commissie, terwijl het jou niks extra kost 😉

GezondheidGezondheid

Laat een reactie achter