Rekenonderwijs versnellen

Wanneer rekenonderwijs versnellen aan de orde is

We hebben natuurlijk bijna twee maanden thuis gezeten de afgelopen tijd. Niet elke doelgroep heeft op een juiste manier het onderwijs kunnen volgen. Ik werk met kinderen op een asielzoekerscentrum en we zijn pas na vier à vijf weken gestart met het afstandsonderwijs via internet. Onze kinderen hadden niet de beschikking over een device. Eerst moesten de devices dus geregeld worden. Wel had ik een WhatsApp groep met mijn klas en hierin konden ze vragen stellen, want elk kind had een map met thuiswerk voor zeker drie weken op hun eigen niveau met hierin het werk voor diverse vakgebieden. Achterstand, of niet thuis gewerkt? Hoe nu verder? Een gedeelte van het rekenonderwijs kunnen we versnellen.

Thuissituatie

Je moet je een bovenverdieping van een rijtjeshuis voorstellen of een klein appartement. Op een AZC wonen er soms 3 gezinnen in één ruimte. Er is een gezamenlijke woonkamer en keuken, ze hebben wel een eigen slaapkamer, vaak twee per gezin, afhankelijk van het aantal personen. Tijdens de afgelopen periode zaten ze dus met z’n allen in deze kleine ruimte, je kunt je voorstellen dat ouders soms niet de energie hadden om telkens er voor te zorgen dat alle kinderen aan het werk waren. Wij als ‘Nederlanders’ hebben meer middelen tot onze beschikking en daarbij beheersen we over het algemeen de Nederlandse taal en basisvaardigheden. Dat is wat betreft mijn doelgroep anders, ouders spreken matig, gebrekkig of vrijwel geen Nederlands laat staan het te lezen ook zijn er ouders die ook moeite hebben met rekenen. Hoe ben ik gestart en hoe ga ik nu verder.

Plannen

Op school werk ik met STAAL voor taal en spelling. Malmberg heeft de afgelopen weken heel goed ingespeeld op het thuis werken en er waren al verschillende plannen door bedacht om de methode versneld door te werken. Zo zullen er vast ook andere uitgevers zijn geweest die dat hebben gedaan. Voor rekenen werken wij met de methode ‘Alles Telt’ hier is geen plan voor beschikbaar.

Snappet

Net als vele andere scholen zijn wij deze periode ook overgegaan naar een digitale verwerkingssoftware. De komende tijd gaan we hier dus nog flink mee aan de gang. Het mooie aan Snappet is dat er meerdere methoden in geïntegreerd zitten en je dus je eigen methode kunt kiezen of je kunt er voor kiezen om te werken volgens de doelen. Dit schooljaar werken we eerst nog verder volgens onze methode en volgend schooljaar gaan we werken volgens de doelen van Snappet. Hier zal ik dan nog een keer een blog over schrijven.

Terug op school

rekenonderwijs versnellen
Te gebruiken bij versnellen rekenonderwijs

Eenmaal terug op school heb ik de eerste week eerst met ze terug gekeken naar wat er allemaal wel is gelukt, terugblikken met een positieve blik. Ik ben niet direct gaan toetsen. Tijdens instructie merkte ik dat de begripsvorming, de rekentaal, waar ik mijn vorige blog over schreef, dat dit toch wat is weggezakt. Tijdens alle vakken heb ik hier eerst weer aandacht aan besteed, want met alles in het dagelijks leven kom je wel cijfers/getallen tegen. Wanneer dit duidelijk was ging ik verder in de context, wat wordt er nu eigenlijk verteld? De stappen die ik genomen heb bij elke les, waren telkens in dezelfde volgorde; dit waren de hoofdfasen in een leerlijn van het protocol ERDW.

Begripsvorming

Eerst kijken naar de begripsvorming. Wat weten ze al en wat moeten ze nog leren. Door middel van (spel)activiteiten laat ik leerlingen er van proeven en ervaringen opdoen. Vervolgens is het toepassen van procedures van belang, bewerkingen uit het hoofd en/of op papier. Het gebruiken van een rekenmachine en het schatten van sommen. Kinderen passen strategieën toe en hier geef ik dan feedback op. Na het oefenen en inoefenen worden sommen als het goed is geautomatiseerd en uit eigenlijk gaan we over op het vlot leren rekenen. De kinderen maken sommen uit het hoofd, sommen worden gememoriseerd.

Andere context

En tot slot moeten kinderen het geleerde flexibel toe kunnen passen. Het aansluiten van de belevingswereld is een perfect bruggetje hiervoor. Neem bijvoorbeeld kommagetallen, dit kwam bij mijn kinderen heel zweverig over eerst, maar wanneer ik het over geld had, wisten ze het direct. Deze laatste stap wordt bij Snappet heel mooi toegepast door de kinderen na de les te laten werken in de +. Ze krijgen dan sommen in een andere en nieuwe context waarbij ze dus al het geleerde moeten kunnen toepassen.

Rekenonderwijs versnellen

Voor mijn groep heeft het schooljaar niet veel weken meer. Ik heb het vierde blok net afgerond en ga dus blok 5 en blok 6 versnellen van de methode. Dit ga ik doen door te kijken naar de aangeboden rekendoelen van de blokken. Welke doelen zijn echt cruciaal en moeten nog aan bod komen? En welke doelen zijn voldoende aan het bod geweest en kun je dus laten vallen of minder oefenen. Door middel van gesprekken, spelvormen en activiteiten probeer ik nog te achterhalen welke rekentaal woorden weer zijn weggezakt en wat dus extra nog behandeld moet worden om de context te begrijpen.  De hoofdfasen in een leerlijn moeten stap voor stap uitgevoerd kunnen worden. Kijk vanuit wat wel lukt en welke stappen, doelen en leerlijnen er nog aan bod moeten komen. Dit kun je vorm geven op vele manieren..

Laat een reactie achter