Automatiseren

Door Angela: Automatiseren, alle dagen, met alle kinderen, aansluiten bij het niveau, aanmoedigen tot verkorten met een aantrekkelijke werkvorm en afwisselende inhoud met veel interactie. De zeven A’s, zoals beschreven in de handelingswijzer automatiseren (Expertis). 

Begin dit schooljaar zijn we gestart met het verbetertraject rekenen van Expertis. We hebben nu meerdere bijeenkomsten gehad met het team. Dit heeft al tot mooie inzichten en aanpassingen geleid. Deze blog zal gaan over het automatiseren in de rekenles. Hoe richt ik dit in?

Automatiseren wordt ook wel inoefenen om kennis of vaardigheden op te halen om snel tot een antwoord te komen, zonder lang na te denken. Bij memoriseren kan het kind direct het antwoord opnoemen, het kind weet het gewoon.

Inhoud

De keuze voor mijn automatiseringsactiviteiten verschilt per week. Wanneer ik merk dat mijn leerlingen moeite hebben met een bepaalde stof, dan kies ik er vaak voor om gedurende een week of langer hieraan te werken. Met de groep stel ik dan een gezamenlijk doel wat we samen met z’n allen willen bereiken. Sommige kinderen stellen ook wel een eigen doel, bijvoorbeeld het verbeteren van hun eigen score. Zo sluit ik ook wel eens mijn automatiseringsactiviteit aan op het doel van de les. Dit kan ook elke dag een andere oefening zijn. Op deze manier ben je de kinderen al aan het opwarmen voor wat er komen gaat en zijn ze al bezig met verschillende vaardigheden die ze later weer toe kunnen passen.

Spelletjes

Ik wissel vaak tussen werkvormen zodat het voor de kinderen ook leuk blijft. Zoals in een eerdere blog beschreven ben ik gek op spelletjes, zo ook de kinderen uit mijn groep. Vaak probeer ik spellen wel te clusteren op inhouden, maar ik maak ook wel eens gebruik van verschillende spellen in een circuit. Spellen als ‘Formula’ en ‘1000 bommen en granaten’, zijn hierbij een groot favoriet. Zie hiervoor ook mijn blog: ‘De favoriete rekenspellen van mijn klas’. Spellen die uitstekend in verschillende niveaus in te zetten en gemakkelijk zelf te maken zijn, zijn bijvoorbeeld:

 • 24 game
 • Mathzee
 • Tenzi
 • Kaboom!

Werkvormen

Ook zijn er veel coöperatieve werkvormen in te zetten tijdens het automatiseren. Hieronder noem ik bij een aantal werkvormen een voorbeeld, welke veelal bij meerdere leerlijnen in te zetten zijn.

 • Mix en ruil / mix en koppel: zorg voor evenveel sommen als het aantal leerlingen. Op de achterkant zou je het antwoord kunnen noteren. De leerlingen lopen rond en stoppen bij een andere leerling. Laat ze elkaars som uitrekenen en uitleggen. Controleer op de achterzijde, wissel van kaartje en loop verder.
 • Denken – Delen – uitwisselen:
  • Denken: de leerkracht stelt één of meerdere vragen aan de gehele groep. De leerlingen krijgen een paar minuten de tijd om in stilte over het antwoord na te denken en eventueel uit te werken op een wisbordje.
  • Delen: de leerlingen bespreken met elkaar de antwoorden en formuleren een gezamenlijk antwoord. Dit kan in tweetallen of in groepjes.
  • Uitwisselen: de leerkracht vraagt aan één van de leerlingen uit het groepje om hun antwoorden met de klas te delen en uit te leggen.
 • Duo’s / Tafelrondje per tweetal: Noteer een getal op het bord en laat de leerlingen om de beurt een som bedenken met het getal op het bord als antwoord. Je kunt hierin variëren in verschillende basisvaardigheden, of meerdere vaardigheden aan bod laten komen.

Op de website van Dames met Dromen vind je meer activerende werkvormen, en wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief ontvang je er bovendien 8 als gratis download!
Ook doen werkbladen het altijd goed bij mijn groep. Schrijven en hun score proberen te verbeteren. Zo zet ik dit ook wel eens in als bewegend leren in renspelen op het plein, tijdens de gymles of bij slecht weer zelfs binnen in de klas. Er zijn ook werkbladen waar kinderen samen mee kunnen spelen en werken. Kijk hiervoor onder andere op de website van ‘Onderwijswereld-PO’.

Overige ideeën

Via allerlei webwinkels is een enorm scala aan dobbelstenen te verkrijgen, zelf heb ik er dan ook enorm veel. Ik vind het erg leuk om deze in te zetten. Hiermee kun je enorm veel differentiëren op allerlei manieren bijvoorbeeld: tempo, niveau, leerstof en doelen.
Ik vind het dan ook leuk om dit te combineren met bijvoorbeeld klokstempels (bv Studio Liefhebberen) en zo zelf werkbladen te maken en die dan in te zetten tijdens een circuit of gewoon gedurende de week elke dag.

Laat een reactie achter