The truth is in the eye of the beholder

‘And sympathy is what we need my friends,
‘Cause there’s not enough love to go ’round’                                         
Sympathy – Rare Bird

The truth

Door Margreet: “Nee hoor juf, ik heb dat niet gedaan, dat is niet waar!” Verontwaardigd staat een kleuter met rode konen voor me, ‘Hij duwde mij!”.  Dat deze kleuter net de step uit de handen van een klasgenoot gegrist heeft, doet er voor het verhaal natuurlijk helemaal niet toe. Als ik probeer om de beide kinderen uit te leggen dat hun gedrag niet zo handig was, hebben zij zich al weer omgedraaid om samen verder te spelen. Terwijl ik denk, jongens de waarheid moet toch boven tafel?
De waarheid achterhalen, dat is belangrijk bij ruzies of meningsverschillen, denk ik altijd. Maar, is het wel zo belangrijk om de waarheid te achterhalen. Bestaat de waarheid wel, of zijn er heel veel verschillende waarheden?

Sympathy

Jitske Kramer benoemt in haar boek Building Tribes (2018) dat elke organisatie een tribe is waarbij mensen elkaar met regelmaat ontmoeten. Deze tribe bestaat uit verschillende mensen met verschillende waarheden, waarbij er niet één waarheid is die DE waarheid is. Door elkaar te ontmoeten, met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, ontwikkel je als organisatie een gezamenlijk doel, de gezamenlijke waarheid. Deze ontmoetingen, die je ook kunt zien als interactie die als het ware de verschillende waarheden zich transformeren tot een nieuwe waarheid,  noemt Jitske kampvuurgesprekken omdat gesprekken bij het kampvuur zich vaak kenmerken door warmte, rust, loomte en samenzijn.
In de klas en in de school bouwen we samen elke dag aan onze tribe, waarbij er verschil van inzicht en mening is, waarbij er verschil is tussen de rol van de leerkracht, de leerling en die van de ouder. Wat is het mooi om die verschillen naast elkaar te laten bestaan en sympathie op te brengen voor de andere inzichten. Om door deze verschillen juist te komen tot creëren van een nieuwe gezamenlijke waarheid. Een waarheid waarbij juist de verschillen zullen leiden tot gezamenlijkheid, waarbij het luisteren leidt tot nieuwe inzichten en het praten zorgt voor de gemene deler.

Enough love

Door elkaar te waarderen in het anders zijn, door te luisteren, te kijken en te ervaren, zorgen we ervoor dat onze tribe een gemeenschap wordt en blijft. Een gemeenschap waarin we oog en oor hebben voor elkaar. Waarbij juist wat ons anders maakt onze tribe versterkt doordat de diversiteit zorgt voor de nodige vitaliteit en flow. Doordat het anders zijn er voor zorgt dat we een open blik houden voor onze omgeving en de nieuwe deelnemers van onze tribe. Laten we vooral veel kampvuurgesprekken houden!

DierDier

Laat een reactie achter