Perceptie

Door Margreet: Perceptie gaat over het waarnemen en interpreteren van alles om ons heen. Iedereen kijkt met zijn eigen gekleurde bril naar wat er om hem heen gebeurt. En, iedereen heeft hier emoties bij, gevoelens die niet zomaar te duiden of uit te leggen zijn. Wat goed voor jou is, hoeft niet goed voor mij te zijn en vanuit ons reptielenbrein, zal de nadruk, bij angst, ook gelegd worden op het zelfbehoud. Wanneer je gaat veranderen verandert het zicht, terwijl de ondergrond gelijk kan blijven.

Veranderen vanuit motivatie

Maar veranderen kan alleen maar als je vanuit de juiste motivatie wat anders wilt, of dat je ziet dat er iets anders moet gebeuren. In onderwijsland is er de afgelopen jaren best het één en ander veranderd. De één ziet dat als een verbetering, de ander ziet het als een verslechtering en weer een ander ziet het als feit: zo doen we dat nou eenmaal.

Vraag jezelf in welk veranderproces je ook zit het volgende af:

  • Waarom doe ik wat ik doe?;
  • En als ik dat dan doe, hoe ga ik dat dan doen?;
  • En als ik het hoe weet, wat ga ik dan doen, hoe wordt dan zichtbaar?

Waarom?

Vooral de waarom-vraag is cruciaal en bepaald voor de mate van succes. Kijk bijvoorbeeld naar wat we allemaal over onze leerlingen opschrijven. Waarom doen we dat, omdat het moet? Of omdat wij deze informatie nodig hebben om ons onderwijs nog beter te maken en nog beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling?

Waarom willen we als team deze verandering en past dit wel bij mij? Stel je zelf steeds een aantal vragen, waardoor je na kunt gaan hoe je in het proces staat en wees daarbij ook eerlijk over je eigen blik op de verandering en durf daarbij ook te vertrouwen op de blik en interpretatie van een ander. We hebben tenslotte allemaal het zelfde doel voor ogen: ons onderwijs zo inrichten dat elk kind tot zijn recht kan komen! Durf af en toe eens de stap terug te zetten en je eigen perceptie aan een onderzoek te onderwerpen, want wat jij mooi vindt, vindt een ander lelijk en wat jij niet leuk vindt, maakt een ander blij. Wanneer we al deze percepties op een waarderende manier samenbrengen, is de blik op onze werkelijkheid zo divers geworden, dat deze alleen maar rijker wordt.

Bol.com Algemeen

Bol.com Algemeen

Laat een reactie achter