Dans van de Didactiek

Door Fleur: Een blog over leren dansen, didactiek en gezien worden.

Les in de praktijk

Met mijn dochter zit ik op zondagavond in de auto. Ik breng haar, zoals wel vaker op zondag, naar haar studentenhuis. We praten over de aankomende week; ze heeft het druk. Ze heeft naast de online lessen ook veel lessen op school. Gelukkig! Vorige Lock down heeft ze weken geen lessen op school gehad. Voor een opleiding in musicaltheater is dat redelijk essentieel. Alle theorievakken gingen online, zangles of koor min of meer, de speldocenten deden hun best met opdrachten die thuis konden worden uitgevoerd. Voor de verschillende danslessen was het een enorme uitdaging. Want hoe laat je studenten op hun kamer -van een paar vierkante meter- veilig een ‘battement tendu’ of een ‘pirouette en dehors’ oefenen zonder barre en correctie?

Gezien worden

Maar nu dus weer de praktijklessen op school. Weliswaar met de halve klas, waardoor de les minder lang duurt, maar mijn dochter heeft weer praktijkles. Ze heeft het als fijn ervaren die kleinere klassen. Vorig jaar stond ze vaak achteraan bij de les. Dit werd niet zo gezet, maar ze voelde niet de behoefte om zelf vooraan te gaan staan. Mijn dochter werd daardoor niet zo veel gezien en kreeg weinig aanwijzingen hoe ze haar dans kon verbeteren. Dit gaf haar het gevoel niet goed te zijn in dans en dat deed wat met haar motivatie. Door de kleinere klas had ze dat nu eigenlijk pas door. In de kleinere groep werd ze namelijk wel gezien en werd ze gecorrigeerd. Ze merkte dat ze zich daardoor verbeterde en vooruit ging. Het gevoel van ‘ik kan het wél’ kwam steeds op.

Didactiek in dans

Ik, als leerkracht in het primair onderwijs, zat met mijn oren te klapperen. Hoe is het mogelijk dat er in het hoger onderwijs docenten zijn die de achterste rij niet zien? Dat is toch de basis van de didactiek? Aansluiten bij de drie basisbehoeften: competentie, autonomie en relatie (verbondenheid). Zie al je leerlingen! Niet alleen diegene die hun vinger opsteken en de (goede) antwoorden geven (of een mooie plié laten zien). Laat je individuele leerlingen naar hun beste kunnen excelleren. Op de school van mijn dochter zitten blijkbaar nog een aantal docenten die nooit enige vorm van didactiek hebben geleerd. Een goede uitvoerder is daarmee nog geen goede docent. Uiteraard zijn niet alle docenten didactiek loos en zitten er ook pareltjes van docenten tussen.

Alles eruit halen wat erin zit

Een fractie nadat ik hoogmoedig concludeerde dat wij dat in het primair onderwijs wel anders doen, vroeg ik me af of wij daar altijd bewust mee bezig zijn? Natuurlijk letten wij op de leerlingen achterin de klas, de stille leerling of de leerling die de rekentaak heel lastig vindt.

Maar kijken we naar alle dansende kinderen? Kijken we naar het kind dat regelmatig de vinger opsteekt, maar niet altijd? Die wel met verhalen komt, maar die kort en zakelijk zijn? Die goed in de groep ligt, maar in de pauze toch vaker alleen loopt? Zien wij alle kinderen? Diegene die naar beneden opvallen, die meer uitdaging nodig hebben, maar ook juist diegene die het oké doen, die als het ware niet opvallen?

Ik moest die vraag tot mijn schaamte toch beantwoorden met; niet altijd. Ik probeer het wel, maar wordt vaak nog opgeslokt door de waan van de dag. Alle kinderen dansen anders. Sommigen staan vooraan, die zorgen ervoor gezien te worden. Sommigen staan achteraan, hebben moeite met de pliés . En sommigen staan in het midden, enthousiast als de muziek aan gaat. Ze dansen prima, het valt niet op dat het been niet helemaal gestrekt is en wordt daarin dus niet gecorrigeerd. Daarom ga ik nog beter letten op al mijn kinderen. En ga ik mijn volgende werkdag eens extra zitten bij dat kind dat eigenlijk wel oké presteert.

Of je nu op de basisschool zit, op de middelbare school of het hoger onderwijs: Elk kind, elk mens, verdient het om gezien te worden en te worden gecorrigeerd, gestimuleerd en gemotiveerd om alles eruit te halen wat erin zit. Elk kind, elk mens, verdient het om gezien te worden en te dansen in de voorstelling van zijn of haar eigen leven.

Didactiek

Laat een reactie achter