Rekentaal woorden

Door Angela: in mijn laatste blog vertelde ik over de rekenmuur en het belang van rekentaal. Zeker bij NT2 kinderen is dit heel belangrijk. Voordat je met een rekenles kunt beginnen is de voorbereiding zeker erg belangrijk.

Rekentaal woorden

Voorbereiding

Bij mij op school werken we met Snappet. Ik beschrijf nu een les van groep 8 als voorbeeld. Wanneer ik mijn week voorbereid kijk ik altijd wat het hoofddomein van de week is, hoeveel lessen het zijn en welke doelen er aan bod komen. Per dag kijk ik welke woorden er zijn en waar de woorden onder vallen. In mijn groep 7/8 verbaas ik mij toch altijd weer erover dat ze toch vaak minder woorden kennen dan dat ik denk, dus je kunt beter meerdere woorden benoemen dan te weinig. Veel woorden kun je verduidelijken met de les zelf, maar sommigen hebben nog wat extra aandacht nodig.

De lessen

Rekentaal woorden

Mijn domein voor deze week is ‘Verbanden’ en het gaat over ‘Grafieken, diagrammen en tabellen’. In les 1 is het doel ‘Een lijngrafiek maken’, in les 2 is het doel ‘Moeilijkere lijngrafieken aflezen en maken’ en in les 3 ‘Voorspellingen doen op basis van grafieken’. Er zit een opbouw in de lessen en de woorden worden ook op deze manier uitgebreid.

In les 1 kwamen de woorden ‘horizontaal, verticaal, de assen, het assenstelsel’ veelal naar voren. Tijdens het activeren van de voorkennis kwam ik er al achter dat de begrippen horizontaal en verticaal niet bekend waren bij ze. Ze hadden er wel eens van gehoord, maar konden niet vertellen wat het betekende. Even opfrissen met benoemen, uitbeelden, laten zien en inoefenen.

Wanneer we verdergaan met de les bespreek ik altijd eerst in het kort wat ze allemaal zien en wat het betekent, want ook hier komen al woorden en begrippen naar voren die vaak nog niet goed bekend zijn. De woorden komen vervolgens vaak terug in de zelfstandige verwerking. Kinderen kunnen de opgaven pas maken, wanneer ze de woorden begrijpen.

Woorden die de kinderen niet kennen of die belangrijk zijn voor de les noteer ik eerst op het bord. Dit doe ik in steekwoorden en ik verwijs hierbij steeds naar de afbeeldingen in de opgaven.

Rekentaal woorden

Het vervolg

Gedurende de week worden deze begrippen en rekentaalwoorden uitgebreid. En zo groeit dan ook onze rekenmuur. In mijn blog over rekentaal kun je nog eens terug lezen hoe je woorden kunt aanbieden en behandelen. En ook hier kun je weer zien dat onderwijs blijvend in ontwikkeling is. Hoe het vormgeven van de rekenmuur gaat zijn dat moet nog groeien en hier ben ik dus ook mee aan het stoeien. Tips zijn altijd welkom. Halverwege de week maak ik

van deze losse woorden een samenhangend verband, zodat het voor de kinderen nog meer gaat leven en ze alles kunnen clusteren.

Op dit moment is het dus nog maar een opzetje en kan er nog veel veranderen aan de vormging. Aan het eind van de week haal ik de woorden en betekenissen weg en controleer ik of ze het hebben begrepen. De kinderen plakken zelf de woorden en betekenissen bij de juiste onderdelen.

Ook kun je dit controleren door te kijken naar het doel van de les, want begrip van rekentaal is nodig om de stof goed te kunnen begrijpen en maken. Zo zal de ene leerling hier misschien wat meer tijd voor nodig zijn. Wanneer dit het geval is plan ik extra instructies in en kijk ik samen met de kinderen waar de hiaten zitten waardoor het komt waarom ze een bepaald niveau halen.

Rekentaal woorden
Pin dit bericht voor later

Laat een reactie achter