Rekenonderwijs aan asielzoekerskinderen

Door Angela: Al acht jaar ben ik werkzaam op een school voor uitgeprocedeerde asielzoekerskinderen, en komend jaar start ik mijn negende schooljaar. Op deze school heb ik vijf jaar kleuters en twee jaar groep 5/6 gedaan. Afgelopen schooljaar was mijn eerste jaar groep 7/8, dit wordt nu mijn tweede schooljaar groep 7/8. Rekenonderwijs aan asielzoekerskinderen is enorm uitdagend. De onderlinge verschillen zijn groot. Daarnaast kampen deze kinderen met meerdere problematieken

Niveauverschillen

Bouwstenen

Kinderen die bij ons op school komen hebben vaak al op meerdere scholen gezeten. Dit zorgt er voor dat ze met verschillende methodes en rekenstrategieën hebben gewerkt, of juist door de vele wisselingen van scholen niet op het juiste niveau zitten. Kinderen worden soms in verkeerde groepen geplaatst, omdat er weinig tot niets bekend is over de achtergrond van het kind. Een andere reden kan ook zijn dat er een blokkade zit door een trauma. Thuissituaties zijn ook niet optimaal en kinderen komen minder goed tot leren. De stof die vermeld staat in de rekenboeken kan ook te talig zijn voor de kinderen. Kinderen beheersen de Nederlandse taal niet allemaal even goed, waardoor ze vraagstellingen niet begrijpen. Door al deze verschillende oorzaken kunnen er dus hiaten zijn ontstaan in de ontwikkeling. Dat merk je ook binnen het rekenonderwijs aan deze asielzoekerskinderen.

Tot nu toe

Bij ons op school werken we met de methode ‘Alles Telt’ in combinatie met de verwerkingsstof en instructielessen van ‘Gynzy’. Afgelopen schooljaar heb ik ook de cursus ‘Met Sprongen Vooruit’ voor groep 7/8 gedaan. ‘Met Sprongen Vooruit’ is een uitstekende manier om kinderen effectief bij de rekenles te betrekken. Ze worden geactiveerd, maken eigen producties en zijn klassikaal en al dan niet in groepjes aan het werk. Deze activiteiten zetten we nu ook in onder leiding van een onderwijsassistent. Het programma kenmerkt zich door de reken-wiskundedidactiek in kleine tussenstapjes aan te bieden aan de leerlingen. Voor groep 7/8 zijn echter alleen nog maar de leerlijnen breuken, kommagetallen, procenten en verhoudingen uitgewerkt. In de toekomst komt hier nog een verdere uitbreiding van.

Komend schooljaar

Volgend schooljaar

Voor de zomervakantie heb ik onder andere het boek ‘Effectief rekenonderwijs in de basisschool’ van Marcel Schmeier gelezen. Komend schooljaar ga ik me hier meer in verdiepen en toepassen. Op onze locatie hebben we voor dit schooljaar een aantal belangrijke cursussen en bijeenkomsten op de planning staan die hier ook deels op in spelen. Met als doel onze doelgroep meer te laten groeien in hun ontwikkeling. Deze twee scholingen zijn:

  • Basicly: Leerlingen krijgen onderwijs in de 21-eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid. Er is een doorgaande lijn en aanbod in digitale geletterdheid.
  • Rekenverbetertraject: We willen dat de rekeninstructie beter wordt toegespitst op de doelgroep. Het automatiseren gebeurt op een effectieve manier zodat de resultaten verbeteren.

Ik zal jullie in mijn blogs onder andere meenemen in het rekenonderwijs in zijn algemeen, maar ook in het rekenonderwijs met deze doelgroep. Dit is zeker ook toe te passen op scholen met NT2 kinderen.

Back 2 School - NL

Laat een reactie achter