Ontwikkeling en rekenonderwijs

Door Angela: hoe het begon? Toen ik begon met bloggen lag mijn focus op het rekenonderwijs in combinatie met het nieuwkomersonderwijs. Tot op heden heb ik de opleiding tot rekencoördinator nog niet gevolgd, maar al wel trainingen en cursussen op rekengebied. Veel gelezen en uitgeprobeerd. Tussendoor twee keer een lockdown en daarbij ook thuisonderwijs en het online lesgeven. Nu inmiddels helemaal gewend aan de digitale manier van werken, maar volgens mijn gevoel nog te weinig tijd in een dag om alles te willen doen. Gelukkig bestaat een schooljaar niet uit één dag, maar heb ik de tijd gehad om de kinderen verder te helpen in hun ontwikkelen al dan niet op hun eigen niveau.

Ontwikkeling en rekenonderwijs

Doelgericht

Gezien onze doelgroep zijn we afgelopen jaar gestart met het werken volgens de Snappet leerlijnen. Twee of drie doelen per week en veelal met elkaar samenhangend. De leerlijnen in Snappet zijn zorgvuldig opgebouwd en sluiten aan bij de kerndoelen van SLO en de referentieniveaus uit het referentiekader. De referentiedoelen uit het referentiekader zijn kleiner en fijnmaziger gemaakt, zodat leerlingen meer en kleinere stappen maken om richting het eindniveau te komen. Zowel wij als Snappet zijn hier blijvend mee in ontwikkeling.

Tot nu toe

Ik heb zelf gemerkt dat ik minder snel concreet materiaal er bij pak om instructies voor de kinderen duidelijk te maken. Nu had ik ook een groep met vijf verschillende rekenniveaus verdeeld over zeven kinderen dit schooljaar. Dit was soms best aanpoten en kwam ik ook niet aan alle wensen tegemoet. In mijn resultaten zie ik wel dat alle kinderen in niveau een stijgende lijn laten zien. Daarbij probeerde ik ook nog aan de wensen van mijn plus leerling uit groep 8 te voldoen. Ik heb wel gemerkt dat ik komend schooljaar een aantal dingen ga veranderen en toe ga passen, maar natuurlijk ook door blijf gaan met alles wat lekker loopt.

Ontwikkeling en rekenonderwijs

Komend schooljaar

Mijn eigen verbeterpunt voor komend schooljaar is het slim clusteren van de diverse instructiegroepen en meer circuitlessen en coöperatieve werkvormen inzetten met concrete materiaal. Dit koppelen aan de doelen van de week. Ook gaat Snappet nog wat aanpassingen doorvoeren wat ons ook erg zal gaan helpen met de volgende stappen.

Met de werkgroep rekenen hebben we voor komend jaar ook een aantal speerpunten waar we ons op gaan richten welke ik zelf ook erg interessant vind en soms nog wel tegenaan loop. In een onderbouw en middenbouw zal dit soms was makkelijker gaan, dan in een bovenbouw. Deze speerpunten zijn:

  • Hoe richt je een rekenmuur in?
  • Hoe besteed je aandacht aan rekentaal-vaktaal(scaffolding)?
  • Hoe zet je concreet materiaal in? Hoe kan dit in Snappet? (bv instructie of verwerking met concreet materiaal en niet in Snappet)

In een eerdere blog schreef ik al eens over rekentaal. Hier zullen we ons dus nog meer in gaan verdiepen. Ook in het eventueel koppelen aan de rekendoelen.

Ontwikkeling en rekenonderwijs
Pin dit bericht voor later

Laat een reactie achter