Versterk het onderwijs, begin bij de basis met spel en spelen

Door de Rolfgroep: Juist nu is aandacht voor het versterken van het onderwijs voor het jonge kind belangrijk. Begin hiermee bij de basis: spel en spelen. Plezier maken en een fijne speel-leeromgeving is erg belangrijk voor het jonge kind. In de achterliggende (corona)periode hebben ze dat wellicht gemist. Laat ze daarom meer dingen samen ontdekken en laat ze spelen met educatief ontwikkelingsmateriaal.

Bouw verder aan de optimale ontwikkeling van het jonge kind

Om het onderwijs voor het jonge kind nog meer te versterken en verder te bouwen aan de optimale ontwikkeling van het jonge kind, kan je het Nationaal Programma Onderwijs inzetten. Er is een zogenoemde menukaart samengesteld die jou helpt om de juiste aanpak te kiezen. Naar aanleiding van de schoolscan die gedaan is, weet jij wat de kinderen nodig hebben. Wij kunnen je hierbij ondersteunen. Bekijk het Nationaal Programma Onderwijs >

Samen met jou kiezen we de beste aanpak

Samen met jou kijken we naar wat er nodig is om zowel jou als de leerlingen optimaal te laten ontwikkelen. Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden, welke allen aansluiten bij de opgestelde menukaart vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Hierbij kan je denken aan analyse, waarbij onderzocht wordt op welke ontwikkelgebieden de aanwezigheid van educatieve ontwikkelingsmaterialen nog niet optimaal is. En hoe kun je ervoor zorgen dat dit wel optimaal wordt? En wat kan je dan met die materialen? Daarvoor wordt jij getraind en leer je wat je met deze materialen kan en hoe je deze optimaal in kan zetten.

Of werk je nog niet met een educatief programma/ methode? En is er wel behoefte aan een handig, eigentijds en rijk programma voor kleuters, met veel aandacht voor spelen? Dan is er de inzet van Piramide, dat je kan helpen om de gestelde doelen te behalen.

Ook voor jou als leerkracht zijn er veel trainingen en coaching trajecten mogelijk om het verschil te kunnen maken. Daarnaast is er ook veel qua digitale technologie mogelijk die ondersteuning kan bieden die jou en de leerlingen kan helpen. Bekijk de menukaart >

Heb je vragen over het NPO of de menukaart?

Wil je eens van gedachte wisselen hierover? Of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Dit bericht is tot stand gekomen aan de hand van ons partnership met De Rolfgroep.

NPO rolfgroep
PIN dit idee voor later

Laat een reactie achter