Het afstudeeronderzoek voor de pabo

inclusief handige tips voor je afstuderen

Op de meeste HBO opleidingen wordt de studie afgerond met het schrijven van een scriptie. Bij mijn opleiding werkt dit een beetje anders. Het onderzoek dat ik moet uitvoeren is kleinschaliger dan bij een scriptie. In deze post neem ik je mee in het afstudeeronderzoek voor de pabo, welke ik doe in mijn groep 3.

De start van het afstudeeronderzoek

Zoals iedereen altijd zegt ‘elk begin is moeilijk’. Dat was inderdaad het geval. Vaak gaat je scriptie over een onderwerp die je stageschool je oplegt. Ik mocht een onderwerp kiezen dat mijn interesse heeft en waar ik graag onderzoek naar wil doen in mijn groep. Al snel bedacht ik dat ik iets wilde doen rondom lezen en leesmotivatie. Ik merk dat de kinderen in mijn klas het steeds lastiger vinden om teksten mee te lezen, omdat ze hier geen motivatie voor hebben.

Na het kiezen van een onderwerp moest ik veel theorie lezen. Door theorie te gaan lezen kom je uiteindelijk tot een onderzoeksvraag. Ik ben gaan zoeken naar theorie over lezen en leesmotivatie. Er zijn veel manieren waarop je kan werken aan de leesmotivatie. Na heel wat artikelen gelezen te hebben, kwam ik het begrip ‘Close Reading’ tegen. Hier heb ik mij in verdiept en uiteindelijk besloten dat ik Close Reading als interventie wilde gaan inzetten.

De onderzoeksvraag

Het moeilijkste was om een goede onderzoeksvraag op te stellen. De onderzoeksvraag moet er als volgt uitzien: Wat is het effect van A op B en C? Mijn A zou dus Close reading worden, maar waar kan Close Reading effect op hebben? Het bleek een enorme puzzel te zijn om een goede onderzoeksvraag op te stellen. Ik wilde eigenlijk weten wat het effect was op de leesmotivatie, maar dit is heel lastig te meten, zeker bij jonge kinderen.

Uiteindelijk heb ik mijn B en C gevonden. Mijn huidige onderzoeksvraag is: Wat is het effect van het inzetten van Close Reading op de betrokkenheid en het tekstbegripbij de kinderen in groep 3?

De opbouw van je afstudeeronderzoek voor de pabo

Na het opstellen van mijn onderzoeksvraag moest er ook een theoretisch kader komen. Dat betekent dat ik nog meer theorie moest gaan verzamelen en uiteindelijk in mijn eigen woorden op moest schrijven. Dit kostte behoorlijk wat tijd, maar was wel ontzettend leerzaam. Als je zoveel theorie leest over een bepaald onderwerp word je een deskundige op dat gebied. Je gaat op een andere manier naar leesmotivatie, tekstbegrip en betrokkenheid kijken.

Na het schrijven van een theoretisch kader volgt het schrijven van de methode. Dit is wat mij betreft het lastigste onderdeel van het onderzoek. In de methode beschrijf je welke participanten je hebt, welke interventie je uitvoert om het effect van je onderzoek te meten, welke meetinstrumenten je gaat gebruiken en hoe je gegevens gaat analyseren.

De meetinstrumenten moeten wij zelf ontwikkelen, omdat ze gericht zijn op jouw groep. Het lastige is dat je alles heel concreet moet maken. Ik wil onderzoeken van het effect is van de inzet van Close Reading op onder andere de betrokkenheid. Betrokkenheid is een heel breed begrip. Dit begrip moet ik kaderen, zodat ik een goede meting kan uitvoeren. Onder betrokkenheid valt bijvoorbeeld concentratie, houding en mimiek en doorzetting. Deze drie aspecten van betrokkenheid ga ik onderzoeken tijdens een Close Reading sessie.

De uitvoering

De uitvoering zou halverwege maart gaan starten. Nu de scholen gesloten zijn door het coronavirus is het natuurlijk onmogelijk om het onderzoek uit te voeren. Het is nog niet duidelijk hoe het onderzoek verder zal gaan verlopen. Er bestaat een kans dat ik nooit de mogelijkheid krijg om het uit te kunnen voeren.

Tips voor je afstudeeronderzoek voor de pabo

Hieronder zal ik een paar tips noemen voor het doen van je afstudeeronderzoek voor de pabo. Misschien studeer jij ook wel af dit jaar of ergens in de komende jaren.

Tip 1: Houd veel contact met de docent(en) en vraag om feedback. Feedback hoeft niet alleen van een docent, maar kan natuurlijk ook van een klasgenoot zijn. Je gaat zo in je eigen onderzoeksbubbel zitten dat je sommige dingen niet meer ziet. Feedback kan helpen om je onderzoek nog sterker te maken.

Tip 2: Maak je onderzoek niet te groot. Denk aan het voorbeeld van de betrokkenheid. Betrokkenheid is een veel te groot begrip waarmee je geen concreet gedrag kan meten. Kader de begrippen die jij gebruikt zo veel mogelijk.

Tip 3: Wanneer je een theoretisch kader schrijft kan je alle relevante informatie noteren. Als je alle informatie hebt verzameld moet je gaan kaderen. Welke informatie is echt relevant voor mijn onderzoek? Wat is een logische opbouw? Bewaar altijd de stukken die je verwijdert! Misschien komen ze later toch nog van pas.

Laat een reactie achter