Afstuderen pabo

Door Marije: In mijn voorgaande blogposts en op mijn instagram zie je vooral beelden uit mijn leven als leerkracht van groep 3. De meeste dingen die ik deel zijn om te inspireren voor in de klas. In deze post neem ik jullie mee in mijn leven als afstuderend student. Waar ben ik nu mee bezig als het gaat om afstuderen van de pabo?

Algemeen

Design en lifestyleDesign en lifestyleInmiddels zit er alweer bijna een halfjaar op. Dat betekent dat ik op de helft ben. De tijd vliegt voorbij! Aan het eind van mijn derde jaar moest ik een profiel kiezen om mij in te specialiseren. Ik heb gekozen om mij te specialiseren in het jonge kind. Dit houdt in dat ik mij bezighoud met allerlei zaken rondom kinderen in groep 1 t/m 4.

Het hele jaar door volg ik lessen vanuit dit profiel. Binnen het profiel wordt er gewerkt met drie profieltoetsen. Dit zijn drie verschillende opdrachten die je moet uitvoeren om uiteindelijk aan te tonen dat jij een specialist bent op het gebied van jonge kinderen. Hierin ligt een grote focus op spel en spelend leren.

Naast de lessen over het profiel volg ik ook studiecoaching en persoonlijk leiderschap en organisatieontwikkeling (PLO). Bij studiecoaching werk je aan een portfolio waarin jij verschillende competenties moet aantonen die passen bij het laatste jaar van de opleiding. Aan het eind van dit schooljaar lever ik een definitieve versie in, ook wel ‘het meesterstuk’ genoemd.

Bij PLO leer je over leiderschap. Als jij iets wil veranderen op je werk, hoe zorg je er dan voor dat je je collega’s mee kan krijgen? Je gaat in dit vak in op vaardigheden die jij als leerkracht kan ontwikkelen, waaronder de zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Covey. Aanrader om te lezen!

Profiel het jonge kind

De speelhoek

Zoals ik eerder al aangaf wordt er gewerkt met drie profieltoetsen. De eerste profieltoets was begin december afgerond. Voor deze toets moest ik een adviesrapport schrijven voor mijn stageschool. Dit houdt in dat ik onderzoek moest doen naar de het curriculum, de context, de doelgroep (mijn klas) en de behoeften. Dit was een behoorlijk pittig onderzoek, omdat het nogal breed was. Je analyseert allerlei vakgebieden, gaat deze vergelijken met de theorie en moet er uiteindelijk een oordeel aan hangen.

Per analyse moest ik een sterkte-zwaktebepaling schrijven. Welke punten worden gemarkeerd als sterk en welke als zwak? Dit bepaal je aan de hand van de gevonden theorie. Aan het eind van het verslag schrijf je een advies voor de stageschool om tot verbetering te kunnen komen.

De tweede profieltoets was volledig anders. Voor deze toets moest ik een thematisch ontwerp maken. Dit houdt in dat je lessen gaat voorbereiden aan de hand van een thema. In mijn klas speelt het thema ‘zon, maan en sterren’. Hier heb ik zelf het thema ‘werken in de wonderlijke ruimte’ van gemaakt. Samen met de kinderen ga ik een speelhoek maken waarin de kinderen daadwerkelijk tot spel kunnen komen. Het gehele thematische ontwerp draait om spel.

De uitvoering is pas net begonnen, maar het allereerste beginnetje is gemaakt! De kinderen hebben een sterrenhemel gemaakt met vallende sterren, planeten, sterrenbeelden en een hoop fantasie. De werkjes hangen aan de muur in de speelhoek. Hierdoor hebben we de ruimte nagebootst in de klas. Uiteindelijk zal er een ruimteschip in worden gemaakt.

Het onderzoek

Naast de drie profieltoetsen hebben we ook een start gemaakt met het onderzoek. Elke student, ongeacht de profielkeuze, moet een onderzoek doen. Op de meeste HBO’s noemen ze dat een scriptie. Meestal wordt er gewerkt met een vraag vanuit de stageschool. Bij mij op de pabo moedigen ze aan om een vraag te bedenken vanuit jouw eigen interesse.

Voor mijn onderzoek wil ik meer gaan inzoomen op de leesmotivatie en betrokkenheid bij het leesonderwijs. Ik merk dat de kinderen in mijn klas vaak moeite hebben om tot het lezen van teksten te komen. Ze vinden de tekst vaak niet leuk en begrijpen hem eigenlijk ook maar half. De precieze onderzoeksvraag moet ik nog gaan formuleren.

In een volgende blog update ik jullie over de uitvoering van het thematisch ontwerp en het opzetten van het onderzoek.

 

Laat een reactie achter