Wat doe je als leerlingen AVI E5 hebben behaald?

lezen en leesplezier vanaf AVI E5

Door Anouk: In navolging van het blog van gisteren, kun je vandaag verder lezen over voorbereidende leesactiviteiten. Activiteiten die je leerlingen die het technisch lezen onder de knie hebben kunt bieden. Leerlingen die alle leesmoeilijkheden op woordniveau t/m AVI E5 aangeboden hebben gekregen, en deze ook kunnen begrijpen en toepassen. Wat is er voor hen belangrijk op leesgebied?

Lezen om te leren

AVI E5

Het blijft belangrijk om de vaardigheid van technisch lezen te onderhouden. Dit is nodig om achteruitgang te voorkomen. Daarnaast wordt lezen met begrip steeds belangrijker. Vloeiend kunnen lezen is hiervoor essentieel. Wat vloeiend lezen inhoudt is te lezen in mijn blog die ik geschreven heb n.a.v. het Medilex congres over technisch lezen.

Vloeiend lezen heeft een positief effect op het begrijpen van teksten. Daarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan vloeiend lezen bij het lezen van teksten in andere vakken, met name bij zaakvakken. Stimuleer het toepassen van de aangeleerde leesvaardigheid in andere leessituaties en bij het lezen van verschillende tekstgenres.

Stillezen – Woordenschatontwikkeling

Stillezen is een belangrijk onderdeel van het leesonderwijs in de bovenbouw. Ook voor leerlingen in groep 6-7-8 is het belangrijk dat zij leeskilometers maken en lezen over verschillende onderwerpen. Dit draagt bij aan de woordenschatontwikkeling en de ontwikkeling van de kennis van de wereld. Beide zijn voorwaarden voor het lezen met begrip.

Leesplezier en leesmotivatie

Naast aandacht voor de technische kant van het lezen is het stimuleren van leesplezier en leesmotivatie een belangrijk aandachtspunt. We willen dat leerlingen zelfstandige lezers worden die uit zichzelf lezen en daar plezier aan beleven. Wil je meer lezen over het belang van leesplezier en leesmotivatie. En wil je over een aantal werkvormen voor in de praktijk zijn teruglezen, dat kan in mijn eerdere blogs: ‘rijke leesomgeving’ en ‘leesplezier’.

In mijn volgende blog zal ik jullie een aantal suggesties aan de hand doen om meer spelenderwijs met lezen bezig te zijn.

Laat een reactie achter