Op zoek naar een nieuwe leesmethode

Elke school maakt eigen keuzes bij het kiezen voor een nieuwe leesmethode. Lees mee over dit keuzeproces

Door Anouk: Voor de zomervakantie schreef ik een blog over Begrijpend lezen.
Op onze school waren we namelijk op zoek naar een nieuwe leesmethode voor Technisch- en Begrijpend lezen. Op basis van theoretische kennis en ervaring die we tijdens de proefperiode hebben opgedaan, hebben we inmiddels een methode gekozen. Over het proces hiervan en de pijlers waarop onze beslissing is gebaseerd, gaat deze blog.

Het doel van leren lezen

Maar waarom leer je eigenlijk lezen? Lezen is het cement van de samenleving. Lezen leidt uiteindelijk tot kennistoename. Je leert lezen om een tekst te begrijpen. Denk maar eens aan het bakken van een taart met behulp van een recept of een gebruiksaanwijzing voor een elektrisch apparaat. Overal heb je lezen en leesbegrip voor nodig. Het leesproces verloopt dan ook van correct via vlot richting vloeiend. Waarbij de start zit op de technische leesvaardigheid en het steeds meer gaat richting leesbegrip.

Technisch lezen

nieuwe leesmethode

Bij de keuze van een methode hebben wij gekeken naar de manier waarop Technisch lezen wordt aangeboden. We willen af van de nutteloze rijtjes lezen en het lezen op tijd. We willen vooral een insteek op tekstlezen waarbij leesmoeilijkheden geïntegreerd worden aangeboden. Dus er mogen best rijtjes met woorden staan, maar dan wel met de leesmoeilijkheid die centraal staat en bij voorkeur ook weer gekoppeld aan een tekst die past bij de belevingswereld van de kinderen. Daarnaast moet er aandacht zijn voor vrij lezen. Vrij lezen zorgt namelijk ook voor een groei van de leesvaardigheid.

Begrijpend lezen

Binnen begrijpend lezen vinden we het belangrijk dat er een diversiteit aan teksten centraal staat. Ook moet er aandacht zijn voor woordenschat. Het uitbreiden van de woordenschat zorgt namelijk voor een beter tekstbegrip. De betekenis van de woorden moet uit de vorm, samenstelling of context afgeleid worden. Verder willen we actief bezig zijn met de teksten, teksten als geheel zien maar ook zorgen voor dieper tekstbegrip. Verbanden zien binnen de tekst, teksten met elkaar vergelijken, e.d. Wat is de bedoeling van de schrijver van de tekst?

Leesbevordering

nieuwe leesmethode

We willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot gemotiveerde lezers. Maar wat is daar voor nodig? In mijn andere blogs heb je al veel over leesbevordering kunnen lezen. Een rijke leeromgeving is bijvoorbeeld erg belangrijk. Een diversiteit aan boeken en een leerkracht die het goede voorbeeld geeft. Maar ook motiverende leesactiviteiten dragen bij aan de ontwikkeling van leesmotivatie. Niet iedere leerkracht schudt deze zo uit zijn/haar mouw. We vinden het dan ook erg belangrijk dat er aandacht is voor leesbevordering binnen de methode die we kiezen.

Onze uiteindelijke keuze

We hebben uiteindelijk gekozen voor een methode waar in elke les aandacht is voor techniek, begrip en beleving. De opzet is thematisch. In groep 4 en 5 wordt de basis gelegd voor het voorgezet technisch lezen. In groep 6 wordt dit uitgebreid en in groep 7 en 8 is er ruimte voor herhaling. Gaandeweg zit de overgang richting het vloeiend lezen. Er wordt gebruik gemaakt van uitdagende teksten. Er zijn speciale leesplezierlessen die draaien om een voorleesboek, een kinderboekenschrijver of een genre. Een methode die aansluit bij wat wij belangrijk vinden. Op naar nog meer gemotiveerde lezers!

Bij het schrijven van bovenstaande blog over een nieuwe leesmethode heb ik veel gehad aan ‘Close Reading – Werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs’ en de professionalisering hierover van Onderwijswereld-Po.
Voor de nieuwsgierigen: wij hebben gekozen voor de methode Atlantis van Delubas.

Laat een reactie achter