Zichtbaar maken van data en doelen

Margreet liet zich inspireren op het congres Zichtbaar maken van data en doelen van Medilex-Onderwijs. In haar blog deelt ze tips waarmee je zelf meteen aan de slag kunt.

De lezingen in vogelvlucht

Doelen stellen

De vier sprekers van de dag complementeerden elkaar en voegden steeds een nieuwe laag aan de informatie toe, waarbij bij elke spreker de nadruk lag op: maak het vooral zo dat het past bij jouw kinderen en jouw school. En de daarbij behorende gedachte de verbetering een continu proces is dat je zelf in gang zet en houdt. Vanuit intrinsieke motivatie van de teamleden en de kinderen, om zo te komen tot diepere inzichten. Dit organiseer je met de kinderen en met de ouders, op een zodanige manier dat een ieder een gelijkwaardige rol in het proces heeft en zo dus ook eigenaar is van het proces. Begin bij de gedragsverandering die leidt tot welbevinden. Maak afspraken vanuit de kinderen en doe dit op een zodanige manier dat de afspraken ook echt van de kinderen zijn. Werk als team en ouders en kinderen zodanig samen dat dezelfde taal gesproken wordt, die gericht is op groei en voortdurende verbetering, leer van het leren en maak dat zichtbaar, laat iedereen daar ook zijn verantwoordelijkheid in nemen.

Vanuit de meta-onderzoeken van Hattie is naar voren gekomen dat het formuleren van doelen en het geven van feedback grote impact heeft op het verhogen van de resultaten van de kinderen. Het gezamenlijk maken van een datamuur en ook de feedback hierop (product en proces) zorgt voor een (nog grotere) betrokkenheid bij het eigen leerproces en zo dus ook voor eigenaarschap. Deze doelen zouden heel goed een plek kunnen krijgen in een portfolio, waarbij deze portfolio de werkmap van de kinderen is. De gestelde doelen zullen in sommige gevallen groepsdoelen zijn, maar in de meeste gevallen persoonlijke doelen. Doordat de kinderen zich betrokken voelen bij hun leren en dit ook zichtbaar kunnen maken en er op kunnen reflecteren zal hun welbevinden ook vergroot worden en zo zijn we weer bij het begin van de dag aangekomen.

Tips en aanbevelingen

Tijdens de dag zijn er zoveel mooie tips voorbij gekomen, dat het onmogelijk is om dat allemaal te delen. Per lezing heb ik er een aantal geselecteerd waar je, als je wilt, je morgen mee aan de slag kan in je groep en/of school.

Gedragsverandering door Ria van Duijn

 • Gebruik positieve taal: ‘het is nog niet gelukt’
 • Stel een visie/missie met je groep op en zorg dat deze congruent is met de missie van de school
 • Evalueer regelmatig, op een eerlijke en doordachte wijze, verbind daarbij de visie/missie aan de doelen en vv.

Continu verbeteren door Marijke Broer

 • Gebruik in elke groep dezelfde naam voor het databord
 • Verbind de groepsdoelen samen met het kind aan zijn eigen leerdoelen (verdieping, herhaling, verbreding)
 • De doelen van het databord zijn van de hele groep. NOOIT persoonlijk.
 • Persoonlijke doelen zitten in de werkmap/portfolio van het kind
 • Spreek hoge verwachtingen naar de kinderen uit zorgen voor hogere opbrengsten (Hattie))
 • Gebruik de matrix om na te gaan of je alle vlakken genoeg behandeld hebt, dit zorgt voor een gedegen cirkel voor de continue verbetering

Leerdoelen en feedback door Harmen Veldhuis

Als de doelen niet helder zijn, weet je ook niet hoe je ze moet bereiken.

 • Zorg voor een goede kennis van de leerlijnen van de vakgebieden, ook van de groep voor en na je huidige groep
 • Zorg dat je niet afdwaalt, maar bij het doel blijft
 • Richt je op het geven van onderwijs
 • Maak procesgerichte feedback mogelijk
 • Zorg dat je tijdens je les begrip kunt controleren (cvb controle van begrip)
 • Probeer helder te maken waarom er doelen geleerd moet worden, wat is de reden dat ik dit leer, waar heb ik dit voor nodig
 • Formuleer de doelen op een juiste manier en voeg een voorbeeld toe:
  • Ik kan een vierkant herkennen (concept)
  • Ik kan een vierkant herkennen (vaardigheid)
 • Zorg voor succescriteria om het doel te halen. Dit zorgt er voor dat er aan de randvoorwaarden benoemd en geroemd zijn. Bij schrijven:
  • zo hou je je pen vast
  • op deze manier ligt je papier
  • zo zit ik
  • dit is mijn schrijfhouding

De rol van de leerkracht door Rosemarie Terlouw en Annemieke Kolkman

 • controleer altijd of jouw aanname van het ‘probleem’ ook de werkelijkheid is
 • leer kinderen analyseren en reflecteren en kijken zo naar hun eigen groei
 • laat kinderen zelf hun ontwikkelingsgroei aangeven en bespreken
 • gebruik de portfolio als trotsmap. Dit is een map waarin je je werk laat zien. Zowel waar je mee bezig bent, maar ook waar je mee bezig was
 • ga in gesprek met de kinderen en bevraag ze op hun wensen. Controleer of je ze goed begrepen heb en maak dan afspraken
 • sta open voor de wensen en noden van iedereen
 • experimenteer en durf fouten te maken
 • vind niet het wiel uit. Ga op zoek naar een format van een portfolio en pas dat aan aan je school. De basis is gelijk, de uitwerking zal altijd anders zijn, omdat deze aan de visie van je school en je klas verbonden is

Wat ik van de dag vond

De presentaties waren interactief. Het publiek werd zo goed betrokken door coöperatieve werkvormen te gebruiken. (voor zover maar kan in een zaal die tot de nok toe gevuld is). Mijn achterbuurvrouwen uit Veghel waren mijn sparringpartners van de dag. Door met elkaar te spreken, naar elkaar te luisteren en ervaringen uit te wisselen, werd de boodschap van de lezingen alleen maar sterker. Ik heb genoten van deze dag!

SintSint

Laat een reactie achter