Leesbevordering, meer dan vrij lezen

Door Anouk: Woorden lezen, tekst lezen, begrijpend lezen en leesbevordering. Allemaal facetten van het leesonderwijs. Het technische- en begrijpende aspect zitten vaak wel in een methode, maar hoe kun je leesbevordering wegzetten in je programma? Wekelijks aandacht voor leesbevordering prikkelt leerlingen tot lezen. Zij worden nieuwsgierig en deze nieuwsgierigheid zorgt voor meer leeskilometers. Logisch dus dat kinderen vaardiger worden in lezen. Hierdoor stijgt het zelfvertrouwen en hierbij ook het leesplezier. In de nieuwere methodes zit ook leesbevordering in het programma. Op mijn school (Atlantis) is dit voor groep 4 t/ 6 twee lessen per week en voor groep 7-8 een les per week. Inhoudelijk gaat het hierbij o.a. over diverse schrijvers, genres boeken, de Kinderboekenweek, de Voorleeswedstrijd en de Kinderjury.

Meer dan vrij lezen

Hoe kun je aandacht geven aan leesbevordering wanneer dit nog niet standaard in je onderwijsprogramma zit? Weet dat leesbevordering meer is dan alleen maar vrij lezen. Leerlingen dienen gestimuleerd te worden. Wissel activiteiten en werkvormen zoveel mogelijk af. Lees een hoofdstuk voor uit een boek over Wassily Kandinsky en koppel dit aan een muzikale of creatieve opdracht. Open je thema van geschiedenis met een verhaal uit het boek ‘Lang geleden’. Laat de kinderen een nieuwsbericht schrijven over hun eigen gelezen boek.

Diversiteit

Een rijke leesomgeving is belangrijk. Zorg dus dat kinderen in aanraking komen met diversiteit als het gaat om boeken: leesboeken, informatieve boeken, strips, prentenboeken, dichtbundels, kijk- en zoekboeken, tijdschriften, luisterboeken etc.

De presentatie van deze boeken is ook zeker van belang. Zorg dat de rug van de boeken te zien is en de titels zo ook goed te lezen zijn. Zorg ook dat 1/3 van het aanbod frontaal geplaatst is. Zorg daarnaast voor wisselende presentaties zoals bijvoorbeeld: boeken top 10, boek van de maand en themapresentatie (passend bij het seizoen, de Kinderboekenweek of de Nationale Voorleesdagen). Het is belangrijk dat de collectie boeken actueel is en past bij de leerlingen van de school. In Open boek, handboek leesbevordering (door Jos Walta) staat op bladzijde 175 en 176 de suggestie voor groepsleerkrachten om een onderzoekje te doen. 

Sluit aan bij wat er speelt

Werk je bij wereldoriëntatie over een bepaald thema? Zoek hierbij diverse boeken en promoot deze bij leerlingen. Ik heb hierover jaarlijks contact met de leesconsulente van de gemeentelijke bibliotheek. Zij stelt bij ieder thema van wereldoriëntatie een projectcollectie voor mij samen. Zo komen mijn leerlingen bij het thema wat op dat moment speelt in aanraking met diverse boeken zoals informatieve boeken, leesboeken en kijk- en zoekboeken.

Mijn leerlingen van groep 7 hebben de afgelopen weken gewerkt aan een werkstuk over een eigen gekozen land. Nadat zij hun land doorgegeven hadden, ben ik naar de plaatselijke bibliotheek gegaan en heb ik daar voor iedere leerling informatieve boeken gezocht over het door hen gekozen land. Zo worden ze gestimuleerd om informatie vanuit boeken te verwerken en niet alleen de Chromebook te pakken en internet raad te plegen.

Boekenpraatje

Pas geleden heb ik met mijn groep 7-8 boekenpraatjes gehouden. Iedere leerling las een boek naar eigen keuze. Hierbij ging het om een leesboek, geen stripboek e.d.

Bij het boekenpraatje werd er verteld over de schrijver van het boek. ‘Heeft de schrijver meer boeken geschreven’? ‘Schrijft deze schrijver boeken over eenzelfde onderwerp of is dit divers’? Daarna werd er inhoudelijk ingegaan op het boek. ‘Wie zijn de hoofdpersonen’? ‘Wat maken de hoofdpersonen mee’? En de mening van de leerling werd gegeven. ‘Wat vond je van het boek’? ‘Zou je het boek aanraden aan anderen’? Leerlingen kregen zo boekentips van elkaar en raakten enthousiast. Er kan weer volop gelezen worden!

Wil jij er ook voor zorgen dat jouw leerlingen in de zomervakantie blijven lezen? Gebruik dan de Zomerlezen bingokaart. Een divers zomers leesaanbod. Je vindt hem boven de afbeelding die je kunt pinnen op Pinterest.

leesbevordering zomer
PIN dit idee voor later

Laat een reactie achter