Hoe creëer je een rijke leesomgeving op school?

Door Anouk: Een rijke leesomgeving is van essentieel belang om een kind tot lezen te laten komen. Maar wat valt er onder een rijke leesomgeving en hoe creëer je deze op school?

Een rijke leesomgeving

Onder een rijke leesomgeving wordt, volgens de Bibliotheek op School, verstaan: het boekenaanbod, de ondersteunende rol van de professional (zoals pedagogisch medewerkers, bibliothecarissen en leerkrachten), de stimulerende rol van ouders en vrienden en de tijd en aandacht voor lezen op een rustige plek en een rustig moment. Deze onderdelen worden hieronder voor je uitgewerkt.

Het boekenaanbod

Presenteer je boeken

Zorg voor een breed boekenaanbod: leesboeken, informatieve boeken, strips, prentenboeken, dichtbundels, kijk- en zoekboeken, tijdschriften, e.d. De presentatie van deze boeken is ook zeker van belang. Zet de rug van de boeken te zien is en de titels zo ook goed te lezen zijn. Zorg ook dat 1/3 van het aanbod frontaal geplaatst is. Zorg daarnaast voor wisselende presentaties zoals bijvoorbeeld: boeken top 10, boek van de maand en themapresentatie (passend bij het seizoen, de Kinderboekenweek of de Nationale Voorleesdagen). Het is belangrijk dat de collectie boeken actueel is en past bij de leerlingen van de school. In Open boek, handboek leesbevordering (door Jos Walta) staat op bladzijde 175 en 176 de suggestie voor groepsleerkrachten om een onderzoekje te doen.

De ondersteunende rol van de professional

Ook als het gaat om leesbevordering is het sleutelwoord: modelen. Als jij als leerkracht laat zien dat lezen een feestje is, zul je dit ook overdragen op je leerlingen. Hoe kies jij een leuk boek? Deel het met ze! Om kinderen een stap verder te helpen in boekenwereld is het belangrijk dat je jouw leerlingen goed in beeld hebt. Wat zijn de interesses van het kind en wat is zijn/haar leesniveau? Daarnaast zul je op de hoogte moeten zijn van de collectie die op school aanwezig is en je moeten verdiepen in genres, schrijvers en ontwikkelingen op leesgebied. De leescoördinator op je school kan je hier vast bij helpen. Zelf ga ik hiervoor naar netwerkbijeenkomsten en houd ik bij welke boeken onder de aandacht gebracht worden door de Kinderjury en beloond worden met griffels en penselen.

De stimulerende rol van ouders en vrienden

Naast de rol van de leerkracht is de rol van ouders en vrienden ook belangrijk voor het leesplezier en de leesontwikkeling van een leerling. Lezen ouders graag samen met hun kind? Wordt er voorgelezen? Wordt er gesproken over boeken? Als ouder help je je kind door dagelijks samen met je kind te lezen. Ga regelmatig naar de bibliotheek in de buurt of op school en ga samen met je kind op zoek naar een passend boek. Zo leert je kind zijn/haar eigen leesvoorkeur bepalen.

De tijd en aandacht voor lezen op een rustige plek en een rustig moment

Creëer een leeshoek met een bank of zitzakken zodat kinderen lekker kunnen lezen. Zorg dat de muren rustig zijn, niet te veel prikkels, maar één focuspunt zoals een poster met een mooi gedicht of geprezen boeken tijdens de Kinderboekenweek. Zorg binnen je dagprogramma voor een moment voor ‘lekker lezen’. Hierbij lezen kinderen in hun eigen gekozen leesboek op een eigen gekozen plek.

Ons leesplein

Leesplein

Afgelopen schooljaar heb ik, samen met de leesconsulente vanuit de bibliotheek, de boeken op ons leesplein gesaneerd. We hebben alle kapotte boeken en boeken die niet meer gelezen werden weggegooid en de boeken verdeeld in 3 categorieën: leesboeken, informatieve boeken, strips. De leesboeken en informatieve boeken hebben we verdeeld over 3 kasten: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. We hebben bij de leesboeken gekeken naar zowel niveau als interesse van de kinderen van die leeftijd. Er staan boeken op, onder en boven het leesniveau van de kinderen van die bouw.

Naast de boeken van school staan er bij ons leesplein ook boeken van de Bibliotheek op school. Hier kunnen 1x per week boeken worden geleend. Deze collectie wordt regelmatig vernieuwd.

Hoe rijk is de leesomgeving op jouw school? Reageer en inspireer anderen!

Boeken algemeen

Laat een reactie achter