Het volgen van de ontwikkeling bij kleuters

Door Menno: In het voorjaar krijgen de kinderen in het basisonderwijs het eerste rapport. Hoe gaat dit in mijn kleutergroep? In deze blog vertel ik jullie over mijn leerlingvolgsysteem dat we gebruiken voor het volgen voor de ontwikkeling bij de kleuters. Ook vertel ik over de wijze van rapporteren bij mij op school.

volgen ontwikkeling

Doelen stellen

De ontwikkeling van het kind is een proces. In dit proces stelt het kind, in samenspraak met mij als leerkracht en met ouders, doelen waar aan gewerkt wordt. Ik vind het belangrijk dat het kind zich verantwoordelijk voelt voor zijn leerproces. De doelen moeten levend blijven door regelmatig besproken en geëvalueerd te worden met het kind (en ouders). Het digitale programma MijnRapportfolio gebruik ik om de ontwikkeling van het kind inzichtelijk te maken.

Wat zie je op MijnRapportfolio precies?

Op de startpagina van het kind vind je een foto van het kind met daaromheen kindkenmerken, ingevuld door mij in overleg met het kind. Je kan dan denken aan sociale kenmerken, hobby’s etc. Ook vind je hier één doel waar het kind de aankomende periode aan werkt. Op de pagina ‘zo ben ik’ heb ik de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind in kaart gebracht en op de pagina ‘zo werk ik’ de taakwerkhouding. Dit wordt zichtbaar gemaakt middels stellingen.

Sinds dit jaar gebruik ik het leerlingvolgsysteem van het Digikeuzebord. Digikeuzebord heeft een leerlingvolgsysteem, gebaseerd op de SLO doelen (Stichting Leerplan Ontwikkeling). Deze doelen zijn gekoppeld aan werkjes en (kring)activiteiten in de klas. Wanneer kinderen het doel beheersen maak ik via mijn IPad hier een aantekening van in het leerlingvolgsysteem van het Digikeuzebord. In het leerlingvolgsysteem wordt er niet gesproken van voldoende of onvoldoende omdat mijn school van mening is dat wanneer je je ontwikkelt hier niet een onvoldoende voor kunt krijgen. Digikeuzebord werkt met DLE (didactische leeftijd-equivalent), dit is het aantal maanden dat het kind onderwijs heeft gehad (per kalenderjaar wordt er gerekend met 10 maanden onderwijstijd). Per vak en domein geeft het Digikeuzebord aan welke doelen horen bij een DLE 5, 10, 15, 20 etc.

Volgen ontwikkeling groep 1 en 2

Tot nu toe gebruik ik het leerlingvolgsysteem alleen voor de kinderen van groep 2. Ik ben van mening dat kinderen in groep 1 wennen om naar school te gaan. Hier komt erg veel bij kijken. Denk aan het dagritme, leren vrienden maken, werkjes en de routines leren kennen etc. Het proces bij groep 1 kinderen is turbulent. Dit is dan ook de reden dat ik niet de focus leg op het rapporteren van de doelen. Laat duidelijk zijn dat deze kinderen natuurlijk wel dagelijks werken aan doelen, en dat we ze ook volgen in hun ontwikkeling.

Gelukkig neem ik in mijn kleutergroep niet de CITO voor kleuters af. Ik vind dat deze toets onvoldoende valide en betrouwbaar de ontwikkeling van kleuters weergeeft. Ik ben namelijk van mening dat, zeker bij de kleuters, de gemoedstoestand van het kind een enorme impact kan hebben op het resultaat. Verder spelen de omgeving, concentratie, spanningsboog, etc. ook mee in hoe een kind de toets maakt. Deze omgevingsfactoren zijn bij kinderen van alle groepen aanwezig, zij zijn hier echter in het dagelijks werken bekend mee geraakt en kleuters niet.

Laat een reactie achter