De onderbouwscan

Dankzij de Rolf-groep: Voor jonge kinderen is het belangrijk om spelenderwijs te leren. Een krachtige en overzichtelijke speel- en leeromgeving kan hieraan bijdragen. Je kunt hiervoor zorgen door een beredeneerd aanbod van eigentijdse ontwikkelingsmaterialen en -hoeken te aan te bieden. Op deze manier kan je kinderen motiveren om spelend en ontdekkend te leren.

Maar hoe krijg je een goed en objectief overzicht van je huidige aanbod?

Het is voor leerkrachten vaak een tijdrovende klus om een goed overzicht te krijgen welke materialen er zijn in hun aanbod. Bij welke ontwikkelingsgebieden en kerndoelen sluiten deze aan? Waar zitten de hiaten in het aanbod? Wat zijn nieuwe ontwikkelingen op de markt die een waardevolle aanvulling kunnen zijn? Hoe maak je daarin slimme keuzes? Dit zijn allerlei vragen waarmee je te maken gaat krijgen wanneer je gaat kijken naar het aanbod.

Kies voor de Onderbouwscan

De Onderbouwscan is een goed onderbouwde systematiek die is gekoppeld aan de vastgestelde kerndoelen. Op deze manier kan jouw school het speel- en leermateriaal helder in kaart brengen. Na de Onderbouwscan weet je precies bij welke doelen je voldoende materiaal hebt en waar een aanvulling of vervanging wenselijk zou zijn. Ook kijken we naar de rijke leeromgeving; bevat deze een mooie basis waaruit kinderen spelend, ontdekkend en onderzoekend kunnen leren? We kijken graag met je mee en bieden hierbij een passend advies aan.

Daarnaast geeft de scan de schooldirectie een duidelijk inzicht in de hiaten in het aanbod en wordt het hiermee duidelijk waar in geïnvesteerd moet worden. We geven hierbij aan wat de prioriteiten zijn voor het aanschaffen van het nieuwe materiaal. Dit geeft dus een duidelijk overzicht voor een begroting.

Het resultaat

Andere scholen gingen je voor en de reacties zijn ronduit enthousiast. Het resultaat? Tevreden klanten die weer focus hebben in de onderbouw. We horen vaak dat het fijn is dat een adviseur meekijkt en helpt om alles systematisch te bekijken. Daarnaast kijken we naar wat er aan materialen is en hoe we de organisatie ervan kunnen verbeteren. We nemen jouw werk uit handen en zorgen ervoor dat je na de scan je speel- en leeromgeving kunt verrijken met een goed beredeneerd en leerdoel-dekkend aanbod.

Bekijk de website van de Rolf Groep voor meer informatie over de Onderbouwscan.

de onderbouwscan
PIN dit blog voor later

Laat een reactie achter