Ouderbetrokkenheid

Door Margreet: regio Noord is al weer een weekje onderweg in het nieuwe schooljaar. En wat ik in het team hoor is dat dit jaar een hele fijne relaxte start is. En dat komt niet omdat we in de laatste week van de vakantie een studiedag hebben gehad, ook niet omdat alle spulletjes voor de groepen ruim op tijd klaar gelegd konden worden… De jaarbestelling is namelijk gisteren al gekomen . Nee, we werken ook niet al jaren samen in het team, dit jaar hebben we drie nieuwe leerkrachten en een nieuwe onderwijsassistent mogen verwelkomen. Op ons schooltje met 4 groepen is dat best een verandering en een andere groepsdynamiek.

We zijn dit jaar, net als het vorige jaar, gestart met vertrouwen in elkaars kennis en kunde, bekend en onbekend. Met de wetenschap dat we allemaal het beste voor de kinderen, voor elkaar en voor de ouders willen. En we zijn, net als de andere jaren gestart met De Gouden Weken. Daarvoor maken wij in de school in alle groepen gebruik van het boek De Gouden Weken 2.0 en de box Wijzer in Groepsvorming. Omdat elke groep anders is zullen de fases van de groepsvorming ook anders verlopen. We nemen hier ruim de tijd voor, tot aan de herfstvakantie zijn we hier mee bezig.

Dit jaar beginnen we net als de andere jaren met het startgesprek met ouders. Maar dit jaar zullen we de gesprekken op een andere manier voeren. Toen ik vorig jaar januari een gesprek had met Peter de Vries, over een traject Ouderbetrokkenheid, was één van de eerste dingen die hij noemde het startgesprek. Plan deze gesprekken ook in de eerste weken van het schooljaar en maak tijdens deze gesprekken ook afspraken over de frequentie van de gesprekken met elkaar. Verder zei hij: ”stop er meteen mee, als je een formulier gebruikt dat ouders invullen of dat een leidraad is voor het gesprek”. Ga gewoon van mens tot mens in gesprek met elkaar en leer elkaar kennen. En zorg ook dat je informatieavonden zo ingericht zijn dat er naast informatie over het schooljaar, ook ruimte is voor ouders om elkaar te ontmoeten.

Elke ouder is betrokken bij zijn kind en bij de tijd van het kind op school. Maar wanneer niet samen afgesproken is wat die betrokkenheid in houd, kunnen en zullen verwachtingen teleurstelling opleveren. Daarom is het belangrijk dat je als school samen met de ouders bepaalt wat ouderbetrokkenheid voor jullie school inhoudt. Betrokken zijn gaat dan verder dan het rijden voor een activiteit of het bakken van pannenkoeken. Bij betrokkenheid gaat het om de basis van gelijkwaardigheid, het samen verantwoordelijk zijn voor de kinderen, maar ook het verantwoordelijk voor elkaar zijn. Vooral dit laatste voelt vaak wat onwennig en daarom is het elkaar leren kennen ook zo belangrijk. Doordat je elkaar beter leert kennen dan ouder – leerkracht, sta je sterker in het samenwerken om het beste voor het kind te organiseren. Hierbij is het ook belangrijk dat het leren niet alleen op school plaats vindt, maar ook thuis. En dan gaat het niet om huiswerk, maar hoe ga je met elkaar om, hoe spreek je over elkaar en anderen. Hoe ga je om met tegenslag en als het met of op school niet gaat zoals je het graag voor je kind ziet.

Oekje Kooij, begeleider in een spannend groepstraject, zei in 2011 bij een training: ‘Als je kind erbij is zijn we het altijd eens. Als je kind er niet bij is, is er ruimte om het oneens zijn.’ Deze opmerking vond ik zo sterk dat ik deze sinds die tijd altijd in de schoolgids opneem. Dit is de basis van het vertrouwen tussen team en ouders, dat je er op mag vertrouwen dat we met elkaar praten en niet over elkaar en dat we elkaar behandelen zoals we zelf behandeld willen worden.

Dit schooljaar zullen wij ons op school gaan verdiepen in Ouderbetrokkenheid en beginnen we met het startgesprek waarbij we elkaar ontmoeten, ont-moeten zoals Jan Jutten dat noemt, het gesprek staat niet vast en is geen moetje, maar is een gesprek dat door alle gesprekspartners als ontmoeting wordt ervaren.

En zo gebruiken wij op onze school de Gouden weken voor het team, de kinderen en de ouders.

Ouderbetrokkenheid
Pin dit bericht voor later

1 reactie

  1. E.P. van der Laan op 6 september 2021 om 19:22

    Openheid naar elkaar doet harten openen en alles zal beter kloppen, zelfs je eigen hart en ook die van anderen , zodat men zich kan inleven in diverse situaties. En dat geeft ruimte en nieuwe energie!

Laat een reactie achter