Fotokaarten

Leer elkaar beter kennen met behulp van deze fotokaarten

Door Lisette: Een goed gesprek voeren? Fotokaarten kunnen daar een mooie ondersteuning bij zijn. Een veilige sfeer en vertrouwen zijn twee belangrijke pijlers voor de basis van het gesprek. Deze kaarten kunnen ingezet worden bij binnenkomst aan het begin van de dag (als intake), maar ook tijdens het werkproces van kinderen of als evaluatie. Of gewoon als sociale vaardigheidsactiviteit om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren. 

De fotokaarten

Afbeelding: De afbeeldingen op fotokaarten komen van eigen hand. Het zijn foto’s, die gemaakt zijn tijdens diverse vakanties door de jaren heen op diverse plaatsen op deze aardbol.

Deugden: Aan elke foto is een deugd gekoppeld, die te lezen is op de kaart in de linker bovenhoek. Deze zijn afkomstig van het deugdenspel – 52 bouwstenen van het karakter (Annelies Wiersma, 2014 Uitgeverij ACT on Virtues). “Het deugdenspel maakt je op een speelse en motiverende wijze bewust van de bouwstenen van je karakter. Deugden inspireren, confronteren, ondersteunen, troosten, bemoedigen en verbinden.”

Prikkelende vragen: Per kaart staan er twee prikkelende vragen op, die aansluiten bij de deugd. Door deze vragen te bespreken en hierop door te vragen wordt de deugd verder uitgediept. Ook sluiten deze vragen aan bij diverse executieve functies.

Blanco kaarten: Een vijftal kaarten zijn bewust blanco, zonder deugd en prikkelende vraag. Deze kun je inzetten om de kinderen zelf na te laten denken over deugden en de beelden, die daarbij passen.  Waarom hebben ze deze keuze gemaakt? Wat spreekt hen aan in het beeld?

Voorbereiding

Print de fotokaarten enkelzijdig in kleur en lamineer ze.  Bij instellingen kun je kiezen voor het aantal dia’s per A4. Wanneer je 4 dia’s per A4 kiest, krijg je de kaarten in een handzaam formaat.
Wil je één kaart centraal stellen en ophangen, dan heeft het A4-formaat de voorkeur.

Aanvullende ideeën bij fotokaarten

  1. Op de fotokaarten staan deugden. Kun je de combinatie van het beeld en de deugd uitleggen? Kun je situaties uit je eigen leven koppelen aan de deugd?;
  2. Ga op pad in je eigen (school)omgeving en laat kinderen zelf foto’s maken, print ze uit en koppel ze aan een deugd. Bespreek hun keuze;
  3. Laat kinderen een deugd uit het deugdenspel kiezen. Maak door de (school)omgeving een wandeling en laat hen een foto maken, die bij de deugd past;
  4. Verzamel alle foto’s die gemaakt zijn door de kinderen en maak een fotokaartenspel met de groep. Dit spel wordt natuurlijk op verschillende momenten ingezet;
  5. Trek wekelijks een fotokaart en hang hem centraal in de klas. Bespreek de foto en de deugd, besteed er gedurende de week aandacht aan. Hoe is de deugd ingezet? Hoe is er bij stilgestaan, persoonlijk, maar ook als groep?

Het gesprek – tips

  • Zorg dat je de tijd neemt voor de gesprekken;
  • Zorg dat kinderen een luisterhouding hebben ten opzichte van elkaar;
  • Geef kinderen de tijd om na te denken. Als er een stilte valt, is dat niet erg;
  • Wees niet te snel tevreden met een antwoord. Vraag door, prikkel de kinderen om meer te vertellen, zodat ze de diepte ingaan met hun antwoord;
  • Respecteer elkaars antwoord. Alle antwoorden die gegeven worden, zijn goed.

Je vindt de download onderaan de pagina. Wil je graag structureel aan de slag met een fijne sfeer in je groep, bekijk dan ook de training Groepsvorming het jaar rond eens!

Laat een reactie achter