EDI 2.0: expliciete directe instructie

leer + kracht = EDI

Door Esther: Met recht een 2.0 variant op de eerste versie van Expliciete Directe Instructie. EDI 2.0 biedt een aantal extra hoofdstukken, en snijdt onderwerpen aan die in de eerste EDI niet of minder aan de orde kwamen.

EDI 2.0 ten opzichte van EDI

EDI 2.0
Inhoudsopgave EDI 2.0

Het eerste wat ik heb gedaan toen EDI 2.0 bij me op de mat viel, was (los van de envelop openen, haha) mijn pen pakken. Ik heb namelijk de wellicht onhebbelijke gewoonte te schrijven in mijn studieboeken. Dat helpt me om overzicht te krijgen, en alles wat ik lees makkelijker te onthouden. Enfin, wanneer je de inhoudsopgaven van beide boeken naast elkaar legt, kun je duidelijk zien waar de grote verschillen zitten. EDI 2.0 biedt nu ook (uitgebreidere) aandacht aan:

  • Het geven van feedback
  • Herhalen
  • EDI in groep 1 en 2
  • EDI succesvol implementeren

Waar ik zelf vooral benieuwd naar was, was het hoofdstuk over EDI in groep 1 en 2. Daarover straks meer. Eerst iets over de implementatie.

EDI succesvol implementeren

Persoonlijk denk ik dat voor ieder implementatietraject een paar vaste punten van aandacht gelden.

  • Implementeren heeft tijd nodig. Neem dus stappen die niet al te groot zijn. Neem ook de tijd om het nieuwe onderwerp te borgen;
  • Hou focus! Beter 1 ding goed implementeren, dan 5 dingen half;
  • Doe aan collegiale consultatie en/of film je lessen. Bespreek dit dit ook met elkaar. Op je eigen eiland leer je weinig. Leren van en met elkaar brengt je verder;
  • Wees je als team bewust waarom je een implementatie wilt/gaat doen. Maak er een gezamenlijke en onderbouwde keuze van.

Mooi om te zien dat ook in hoofdstuk 15, waarin de implementatie centraal staat, deze punten eigenlijk allemaal ook aan de orde komen. Ook worden een aantal EDI-scholen genoemd, die vervolgens zelf vertellen over hoe zij EDI hebben geïmplementeerd. De ene is de Alan Turingschool, een school die je wel vaker (terecht!) in de spotlight ziet. De andere is de Al Imanschool in Almere. Een school die nu geleid wordt door Khalid Mouhmouh, eerder directeur an de Al Ihsaanschool in Lelystad. Deze school intrigeerde me vanaf het eerste moment dat ik Marcel Schmeier over hen hoorde vertellen.

De Al Imanschool in Almere

“De Al Imanschool in Almeren wordt geleid door Khalid Mouhmouh, die eerder schoolleider was op de Al Ihsaanschool in Lelystad. Met dat schoolteam wist hij de kinderen tot grote hoogte te brengen: Met meer dan 50% kinderen uit sociale achterstandsmilieus, behoorde de Al Ishaan tot de 10 procent best presterende scholen op de eindtoetsen taal en rekenen”.

Laat dit, en de mogelijkheden die hieruit blijken eens goed op je inwerken! Dit schreeuwt kansengelijkheid! En dat is precies hoe ik EDI ervaar: alle kinderen aan boord!

EDI 2.0: groep 1 en 2

Ik eindigde de vorige alinea met de kansengelijkheid die EDI biedt.
Vrijwel nergens zijn de onderlinge verschillen van kinderen die in één groep zitten zo groot als in een groep 1/2. Verschillen in leeftijd, vanzelfsprekend, maar vooral verschil in voorkennis.

Aan ons als leerkrachten om deze verschillen zo snel mogelijk op te sporen, en kinderen te onderwijzen. EDI is daar een krachtig middel voor!

Evidence based

Het grootste en meest uitgebreide onderwijsonderzoek ooit gedaan, is Project Follow Through. 22 Onderwijsaanpakken zijn 9 jaar lang gevolgd en vergeleken. “Het onderzoek laat zien dat jonge kinderen significant meer leren van directe instructie dan van alle andere aanpakken die werden onderzocht”.

Kleuters en de instroom

Over dit onderwerp wilde ik graag nog iets meer weten, dus zocht ik contact met Marcel.
Kinderen die gedurende het jaar instromen daarvan laat je de jongste kinderen gewoon meedoen met groep 1. Wanneer er een groot verschil in kennis is, kies je voor pre-teaching. Op die manier kun je er beter vanuit gaan dat deze kinderen over vergelijkbare voorkennis beschikken als je andere leerlingen.

Onderzoek wijst uit dat combinatiegroepen minder goed werken voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Dat wil niet zeggen dat je geen combinatiegroepen zou mogen vormen. Combinatiegroepen kennen namelijk ook veel voordelen. Het betekent wel iets voor je instructiemomenten. Zelf heb ik graag liever twee kleinere kringen voor verschillende ontwikkelingsgebieden.
De Alan Turingschool, eerder al genoemd als EDI-school, kiest er bijvoorbeeld ook voor om de kleuters van groep 1 en 2 een aparte instructie te geven. Hoofdstuk 2 besteed ook nog heel helder aandacht aan hoe je EDI in een combinatiegroep toe kan passen.

Mijn mening over EDI 2.0

EDI laat zowel kinderen als leerkrachten successen ervaren. Het is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, en daarmee een krachtig middel om in handen te hebben voor je dagelijkse onderwijspraktijk.
Deze herziene versie geeft aandacht aan punten die in de eerste EDI gemist werden, waarbij EDI in groep 1 en 2 in mijn ogen echt een gouden aanvulling is! Ik heb kinderen mogen zien floreren als gevolg van deze aanpak en de inzet van de leerkracht. En dat gun je toch zeker ieder kind!

Wat ik overigens ook erg kan waarderen, los van de hernieuwde visuele ondersteuning (Ruud Bijman maakt prachtige illustraties!), is dat het hele boek echt de kracht van de leraar centraal stelt. Het is de leraar die het verschil voor een kind kan maken.
Met EDI kun je dat handen en voeten geven; het geeft je leerKRACHT!

Samen lezen, samen leren

Na de zomervakantie start op maandag 31 augustus weer een professionalisering bij het boek EDI, vanzelfsprekend aangepast op deze nieuwe 2.0 versie. Meer info en aanmelden via onderstaande link!