Culturele diversiteit in de klas

Door de Rolf groep: onze samenleving wordt steeds internationaler. De aanwezigheid van kinderen met een internationale achtergrond in de klas biedt kansen om aandacht te geven aan wereldburgerschap. Een belangrijk onderdeel van wereldburgerschap is bewustzijn van je eigen identiteit en die van anderen. Maar hoe leer je kinderen omgaan met culturele diversiteit in de klas?

Culturele identiteit en diversiteit

Ieder kind is opgegroeid in een bepaalde cultuur. Het land, de bevolkingsgroep, het gezin en de familie waarin hij/zij opgroeit leert welke culturele overtuigingen, normen en waarden belangrijk zijn in de omgeving van het kind. Dit bepaalt voor een groot gedeelte de manier waarop hij/zij de wereld waarneemt, interpreteert en hoe hij/zij zich daarbinnen gedraagt.

In een klas vol diversiteit kan het moeilijk zijn om elkaar te begrijpen. Daarom is het belangrijk om kinderen te stimuleren om uit hun eigen leefwereld te stappen en de situatie vanuit een ander perspectief te bekijken. Hierdoor leren ze culturele verschillen in onze wereld te erkennen en krijgen ze een vollediger beeld van een ander, voordat zij een mening vormen. Het maakt ze nieuwsgierig naar hoe anderen denken en voelen. Dit is een belangrijke eigenschap van de wereldburger.

Maak diversiteit bespreekbaar

Om kinderen leren om te gaan met culturele diversiteit in de klas, moet je als leerkracht ruimte creëren om de levensbeschouwelijke en culturele achtergronden van kinderen bespreekbaar te maken. Wat maakt jou bijzonder en wat verbindt ons juist?

Kinderen vinden het vaak erg leuk om andere kinderen over hun achtergrond en cultuur te vertellen! Een kind met een Spaanse achtergrond vertelt bijvoorbeeld hoe zij in Spanje gehaktballen eet, hoe zij woont en wat ze graag speelt. Door over deze voorbeelden te vertellen, wordt de cultuur van de leerling levendig en inzichtelijk voor de andere leerlingen.

Met het knutselrecept Iedereen is anders: dit ben ik visualiseren kinderen hun achtergrond en cultuur. Download het gratis knutselrecept Iedereen is anders: dit ben ik

Door op deze manier aandacht te besteden aan de verschillende identiteiten van de kinderen in de klas, ontstaat er meer wederzijds begrip in de groep en leren kinderen omgaan met culturele diversiteit in de klas.

Hoe besteed jij aandacht aan culturele diversiteit in de klas? Laat onder aan dit bericht een reactie achter.

Culturele diversiteit in de klas
Pin dit bericht voor later

Laat een reactie achter