Alternatieven voor werkbladen

Er zijn veel alternatieven voor werkbladen te bedenken: ga naar buiten!

Door Menno: In deze blog geef ik jullie vier alternatieven voor werkbladen. Het gebruik van werkbladen past, naar mijn mening, minder goed bij de belevingswereld en ontwikkelingsfase van kleuters. In mijn groep werk ik binnen thema´s. Bij elk thema horen verwerkingen. Met tastbaar materiaal of met het gebruik van digitale middelen worden de leerdoelen in mijn groep op een spelenderwijze manier aangeboden. 

4 Alternatieven voor werkbladen

1. De kinderen uit groep 2 oefenen veel met letters. Dit wil ik graag op een spelenderwijze manier aanbieden. Hoe leuk is het om dit in het zand, met klei, met rijst, met stoepkrijt of scheerschuim te doen! Naast het hebben van plezier zijn de kinderen ook enthousiast bezig.  

2. In mijn klas bied ik rekenoefeningen met getallen aan in de buitenlucht. Buitenonderwijs combineren met leren past bij de ontwikkeling én belevingswereld van kleuters. Op de foto zie je een voorbeeld van een buitenactiviteit van https://www.buitenonderwijsnederland.nl/. Ook kan je zelf natuurlijk rekenopdrachten voor buiten bedenken! 

3. In mijn klas gebruik ik Ipads om te oefenen met allerlei onderwerpen. Splitsen van getallen, bouwen met LEGO en nog veel meer. Apps voor kleuters zijn meestal spelletjes! Erg populair in mijn groep is de app Osmo Play. Osmo brengt fysieke spelletjes naar de tablet en stimuleert spelenderwijs creatief denken en sociale interactie. Oefenen met getallen, oefenen met het maken van woordjes, maar vooral het maken van tangram figuren zijn voorbeelden van spellen via Osmo. 

4. In veel kleuterklassen wordt er gewerkt met hoeken. Natuurlijk ook in mijn groep! Al het ontwikkelingsmateriaal in de kasten sluit aan bij de doelen van kleuters op het gebied van rekenen, taal, fijne- en grove motoriek en bouwen. Soms zie ik dat kinderen een bepaald materiaal niet kiezen. Dit is het moment dat ik juist dat materiaal pak om aan te bieden in de kleine kring. De volgende dag is het spel ineens erg populair! 

Laat een reactie achter