Verrijking voor kleuters

Door Chantal: In mijn vorige blog heb je kunnen lezen hoe belangrijk het is dat (hoog)begaafde kinderen binnen enkele weken het aanbod krijgen dat bij hen past om aanpassingsgedrag te voorkomen. Ze komen met hoge verwachtingen de school binnen en verrijking voor kleuters is dan ook erg belangrijk voor deze kinderen. Hoe ga je deze leerling de verrijking bieden die hij nodig heeft?

Uniek

Iedere leerling is uniek, maar ook iedere (hoog)begaafde kleuter is uniek. Wat voor de één uitdagend is, is voor de ander niet interessant. Het blijft dus net als bij de andere leerlingen maatwerk. Ga in gesprek met de leerling om er achter te komen waar de interesses en behoeften liggen. In dit blog kun je ideeën op doen.

Denksleutels

Denksleutels aanbieden als verrijking voor kleuters. Denksleutels stimuleren het creatief denkvermogen van de leerling. Het outside the box denken. Het inzetten van denksleutels kan in een grote kring, kleine kring of individueel. In mijn eerste blog lees je hier meer over. Wil je meer informatie over de denksleutels: https://www.swvpo3006.nl/dit-zijn-denksleutels/

Filosoferen

Ga je aan de slag met filosoferen, dan is het belangrijk om je bewust te zijn van je eigen rol. Jij bent degene die de vragen stelt, je nieuwsgierig opstelt, maar net zo min het antwoord weet op de vraag die gesteld is. Filosofische vragen kunnen gaan over dingen die bestaan, maar ook over dingen die niet bestaan. Wat zou er verkocht worden in een speelSTOUTwinkel? Bij filosoferen proberen de kinderen hun mening te geven en deze te onderbouwen. Een goede filosofische vraag heeft geen eenduidig antwoord en kan alle kanten op gaan, een uniek middel als verrijking voor de (hoog)begaafde kleuters.

Denkspellen

Denkspellen zijn individueel, in tweetallen of in kleine groepjes toe te passen. De materialen zijn zelf corrigeerbaar en op eigen tempo te doorlopen. Daarnaast zijn er veel verschillende soorten denkspellen te koop. Belangrijk is om een gevarieerd aanbod te hebben.  Maak een aftekenlijst zodat de leerlingen bij kunnen houden welke niveaus ze al hebben behaald. Deze zijn ook op internet in verschillende varianten te vinden.

Kralenplank als verrijking voor kleuters

Coderen met de kralenplank. Klik voor download.

Een van de manieren  bij het werken met een kralenplank is het namaken van een voorbeeld. Om het uitdagend te maken voor de leerling kan er ook een gecodeerd voorbeeld gegeven worden. De leerling moet hierbij tellen, de code lezen en de kralen op de juiste plek leggen om er uiteindelijk achter te komen wat het ‘voorbeeld’ is. Misschien kan de leerling van een voorbeeld ook een code maken. Voor voorbeelden zie deze post van Anouk over coderen met de kralenplank. Ook zijn er andere manieren om met de kralenplank om te gaan. Laat de kinderen spiegelen door een elastiek in het midden van de kralenplank te plaatsen. Of door zelfs meerdere keren te spiegelen door de kralenplank met twee elastieken in vier stukken te verdelen. Voor meer informatie: https://slimmekleuters.nl/doe-meer-met-een-kralenplank/

Hoekenwerk

In de verschillende hoeken kunnen ook denksleutels ingezet worden. Denk bijvoorbeeld aan de uitvindingsleutel en de combinatiesleutel. Deze zijn makkelijk aan te sluiten bij het thema waar je op dat moment mee aan het werk bent in de klas. Hierdoor is het een geheel en niet een losstaand iets. Voorbeelden zijn:

  • In de bouwhoek zijn de dieren ontsnapt uit de dierentuin. Je hebt alleen maar wasknijpers en ijslollystokjes om de dieren weer op te sluiten. Hoe ga je dat doen? Welke dieren mogen bij elkaar in een verblijf?
  • Hoe kun je van kranten een stoel maken? Wanneer is een krant het sterkst? Een los blaadje? Meerdere blaadjes? Opgerold?

Werkbladen en werkjes

Probeer niet te snel te vervallen in leerstof van groep 3 of het maken van werkbladen. Ook deze kinderen hebben behoefte aan het ervaren van de ruimte en zijn motorisch ook niet altijd al zo ver om het op papier te zetten zoals ze het in hun hoofd hebben. Probeer werkjes niet te veel voor te kauwen voor de (hoog)begaafde kleuter. Heb je een voorbeeld gemaakt? Vraag de leerling wat hij denkt dat hij moet doen. In welke volgorde en wat hij daar voor nodig heeft. Probeer niet te veel tijd te ‘verspillen’ aan iets wat hij of zij zelf ook weet of kan achterhalen.

Ontwikkelingsmaterialen

In de klas zullen veel verschillende soorten ontwikkelingsmaterialen staan. Alle materialen hebben zo hun eigen speluitleg. Maar bij veel materialen kun je misschien als leerkracht ook andere spellen bedenken. Probeer je eigen creativiteit te laten stromen.

Projecten

Blijf de onderzoekende en nieuwsgierige houding van de leerling stimuleren. Door autonomie te geven, met ze in gesprek te gaan en hun te laten ontdekken. Dit kan ook door het aanbieden van een project.

Design en lifestyleDesign en lifestyle

Laat een reactie achter