Verrijking in de middenbouw en bovenbouw

Door Chantal: Nog vaak zie ik op Facebook oproepen voorbijkomen van leerkrachten die op zoek zijn naar materiaal ten behoeve van verrijking voor (hoog)begaafde leerlingen in de middenbouw en in de bovenbouw. De leerling moet dit dan wel zelfstandig moet kunnen maken. Als een leerling het zelfstandig kan, dan is het geen uitdagend werk. Ook deze leerlingen hebben instructie nodig en moeten leren leren. Wat kun je dan aanbieden?

Leren leren

Leren door instructie

Verrijkend materiaal moet als doel hebben dat de leerling leert leren. Hierbij gaat het moet het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die leerlingen nodig hebben bij het verwerven en toepassen van kennis. Het verder willen leren en plezier hebben aan het leren van nieuwe dingen.
Je kunt hierbij denken aan:

  • het formuleren van eigen leerdoelen
  • leren plannen / een werkverdeling in de tijd te maken
  • leerstrategieën toepassen
  • doorzetten als het niet lukt
  • reflecteren op het proces, het product en vooral je eigen leergedrag

De SLO heeft in 2010 een doelen- en vaardighedenlijst opgesteld. Hierin zijn doelen te vinden die betrekking hebben tot het leren leren, leren denken en leren leven. Houd met de keuze van het verrijkingsmateriaal dat je aanbiedt rekening met deze doelen.

Werkboeken

Er zijn genoeg werkboekjes te vinden op internet waar (hoog)begaafde leerlingen mee kunnen werken, wanneer hun reken-  en taalwerk compact is. Te denken valt aan rekentijgers, rekenpanda’s, logisch denken, sterrenwerk, etc. De SLO heeft in 2011 een leermiddelenlijst (hoog)begaafden opgesteld. In deze lijst staat veel materiaal wat te bestellen is en te gebruiken als verrijking van je les.

denksleutels
Denksleutels

Denksleutels

Verrijking bieden door het aanbieden van denksleutels. Denksleutels stimuleren het creatief denkvermogen van de leerling. Het outside the box denken. Het inzetten van denksleutels kan in een grote kring, kleine kring of individueel. In mijn eerste blog lees je hier meer over.

Taxonomie van Bloom

taxonomie van bloom
De taxonomie van Bloom

In de Taxonomie van Bloom worden zes niveaus onderscheiden. Onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. De niveaus geven een onderscheid aan in de moeilijkheid van het kennisniveau. De niveaus geven daarbij geen volgorde aan. Vaak wordt de Taxonomie van Bloom afgebeeld als een piramide. Het betekent echter niet dat het noodzakelijk is om de piramide van onderaf te benaderen en alle niveaus te doorlopen voor je mag gaan creëren. Wanneer er meerdere niveaus worden aangesproken geeft dit een rijke leeractiviteit. Hier kun je hier meer over lezen en hoe je dit in kunt zetten in je eigen klas. Dit vraagt echter wel net als bij de denksleutels creativiteit van de leerkracht.

Overige bronnen

Op internet zijn er veel sites te vinden die toegepast kunnen worden, maar natuurlijk afhankelijk is van welk thema / onderwerp je wil behandelen. Interessante sites zijn:

Maar denk bijvoorbeeld ook aan:
– de pittige plus torens
– outside the box
– filosoferen met Bas Haring

Laat een reactie achter