De taxonomie van Bloom

Door Chantal: uitdaging bieden zonder aanschaf van nieuw materiaal. Gebruik je eigen creativiteit en fantasie. Met de taxonomie van Bloom maak je van je lessen uit je methode een uitdagende les op een hoger denkniveau.

Taxonomie van Bloom

De taxonomie van Bloom geeft het verschil aan tussen ‘lagere orde denken’ en ‘hogere orde denken’ waarin onderscheid wordt gemaakt op zes niveaus: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. De taxonomie van Bloom wordt vaak afgebeeld in de vorm van een piramide. Dit zou de indruk kunnen wekken dat er een volgorde is voorgeschreven waarin een niveau aan bod zou moeten komen, maar dat is niet het geval. De niveaus geven een onderscheid aan in de complexiteit van het kennisniveau waar een beroep op wordt gedaan. Wanneer er een uitdagende leeractiviteit wordt aangeboden, worden er in ieder geval meerdere niveaus aangesproken. Je kunt de taxonomie gebruiken als hulpmiddel om leerdoelen te formuleren en om hieraan acties en producten te koppelen.

Werken met methodes

Neem eens een werkboek van een wereld oriënterend vak zoals aardrijkskunde, geschiedenis of verkeer voor je. Analyseer de vragen die gesteld worden in het werkboek en kijk binnen welk niveau van de taxonomie van Bloom de vraag past. Je zult daarbij zien dat de meeste vragen/opdrachten gericht zijn op onthouden, begrijpen en toepassen. De ‘lagere orde denk-vragen’. Waar ik in mijn dagelijkse praktijk vooral naar op zoek ben is betrokkenheid en het stimuleren van intrinsieke motivatie. Daarvoor ben ik op zoek naar het aanspreken van het ‘hogere orde denken’. Maar hoe kun je nu dat ‘hogere orde denken’ in je eigen les verwerken?

Aan de slag

Op de website www.talentstimuleren.nl is de taxonomie van Bloom per niveau uitgewerkt. Hierin kun je bijvoorbeeld vinden op welke vaardigheden een niveau een beroep doet, maar ook welke vragen je kunt stellen en/of opdrachten je kunt geven. De vragen en opdrachten zijn algemeen, waardoor je ze bij iedere les of bij ieder thema kunt toepassen. Gebruik ze als afsluiting tijdens de les om te kijken of ze het geleerde begrepen hebben of geef ze een grotere opdracht waarbij ze zelf de verschillende niveaus zullen doorlopen om een eindproduct te maken.

Spel ontwerpen

De afgelopen weken ben ik met de kinderen een spel met als thema Europa aan het ontwerpen geweest. Ieder tweetal heeft zijn eigen spel bedacht en is dit aan het uitwerken. De één maakt zijn eigen variant op monopoly, terwijl de ander een geheel zelfverzonnen spel heeft bedacht. Om dit eindproduct te krijgen, ben je niet alleen aan het creëren. Je zult ook kennis op moeten doen over je thema. Hoe kun je een vragen spel maken als je nies over het thema weet? Daarnaast moeten ze de informatie begrijpen die ze vinden, voor ze het toe kunnen passen in hun spel. De ideeën die de kinderen hebben zijn geweldig, maar waar je vooral van kunt genieten is de betrokkenheid. Ze werken hard, moeten overleggen, compromissen sluiten, etc. Zoveel vaardigheden die geoefend worden. Ik ben benieuwd wat jij er van vindt als je de taxonomie hebt toegepast.

De taxonomie van Bloom
Pin dit bericht voor later

Laat een reactie achter