De herziene taxonomie van Bloom in de klas

De herziene taxonomie van Bloom: inspiratie en meer

Wie ons een beetje volgt, weet dat we bezig zijn met een serie Denksleutels. Ook in de artikelen van Chantal over kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong komt de taxonomie van Bloom regelmatig terug. Ik was dan ook nieuwsgierig naar dit nieuwe boek dat in juni uitkwam bij Pelckmans Pro. Ik kan je nu al vertellen, het doet zijn ondertitel recht aan. Dit is een inspiratieboek voor de leraar!

Meer dan de taxonomie van Bloom: de herziene taxonomie van Bloom

Waar velen van ons de taxonomie zullen kennen als een schema met daarin herinneren, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëeren, daar gaat dit boek verder. Alle categorieën worden bekeken vanuit het cognitieve, affectieve en psychomotorische domein. Oftewel kennis, attitude en vaardigheden. Aan deze onderdelen wordt veel aandacht besteed, zodat je een dieper begrip krijgt voor de volledige taxonomie. “Een taxonomie brengt individuen of objecten onder ingeroepen en ordent ze systematisch op basis van criteria.”

De relaties van de verschillende domeinen met elkaar worden beschreven, alsmede een diepe inhoud per categorie. Dit samen resulteert in een flinke dosis kennis waarmee je als leerkracht een stevig onderboiwd lesontwerp kunt maken. Hierbij houdt de leerkracht rekening tussen ‘need to know’ en ‘nice to know’.

Inspiratieboek voor de leraar?

Het boek heeft als ondertitel meegekregen ‘een inspiratieboek voor de leraar’. Hiermee doen de schrijvers hun eigen boek echter tekort. Het boek is veel mee dan dat. Het neemt de lezer mee aan de hand in de uitgebreide wereld van Bloom. Vanaf de eerste categorie, tot aan de evaluatie van de les/het lesontwerp. Alle onderdelen van worden uitgebreid besproken.
Hoewel het boek op de Belgische situatie geschreven is, is deze voor vrijwel alle hoofdstukken op de Nederlandse praktijk te leggen. Waar er gerefereerd wordt aan de eerste, tweede of derde graad van het Belgische onderwijs, is dit goed te vertalen naar het Nederlandse Voortgezet en Primair onderwijs.
Een aanrader voor wie van de hoed en de rand van de taxonomie van Bloom wil weten. Ik weet in ieder geval dat ikzelf dit boek nog vaak ter hand zal nemen.

Laat een reactie achter