Haal ze uit de minimumgroep en stimuleer ze!

Door Tineke: Er zijn vele kenmerken te benoemen aan kinderen die in beelden denken. Zo leren ze vanuit overzicht, zijn ze creatief, organiseren ze hun spullen op geheel eigen wijze, begrijpen ze complexe concepten makkelijker en hebben ze moeite met eenvoudige taken.  Deze leerlingen lopen vaak het risico om ingedeeld te worden in de minimum groepen en komen ze zelden toe aan extra (leuk) werk tijdens de weektaak. Hierbij breek ik graag een lans: Haal ze uit de minimumgroep.

Het rekenmuurtje voor de minimumgroepVerveeld in de minimumgroep

Ze zit in groep 7 en er is besloten dat ze zich mag gaan richten op minimum stof van rekenen. Ze wordt een keer per week opgehaald door de remedial teacher die verbonden is aan school en werkt aan de hiaten in het zo geheten rekenmuurtje. Haar motivatie is matig, maar ze gaat trouw naar de uitleg en verwerkt de stof op de Snappet. Regelmatig kijkt ze verlangend om zich heen. Ze wil zich ook vastbijten in breuken, procenten en het metriek stelsel. Zichl ook graag in staat zijn de opgaven in haar rekencito te ontrafelen en te maken. Alleen ze mist echter de handvatten om dit te doen.

Mijn advies zou zijn om haar JUIST mee te laten doen met breuken, procenten en alle hoger gelegen vaardigheden in het rekenmuurtje. Het stimuleert haar om de tafels nog eens extra te oefenen, want nu weet ze wat het nut er van is. Daarnaast leert ze graag vanuit overzicht en wordt haar nu ineens duidelijk dat het handig is om grote deelsommen te kunnen maken.

Aanpak

Pak het aan met de handelingsniveaus uit het Protocol voor ernstige reken en wiskunde problemen van Groenestijn, want daar doen beelddenkers het erg goed op. Ze worden blij van eerst informeel handelen in werkelijkheidssituatie, dus breek eens een bord, een geef letterlijk inhoud aan het woord – breuk. Maak snel de vertaalslag naar het handelingsniveau: voorstellen-concreet en voorstellen-abstract. Maak een soort screenshots van handelingen die plaats vinden, dus teken de trap van vergelijking en zet er letterlijk een poppetje op die naar boven of beneden/ naar links of naar recht springt om deze vervolgens te laten tekenen door het kind. Laat de leerling vervolgens regelmatig de stappen herhalen in het formeel handelen, zodat procedures zich kunnen inslijpen in het procedureel geheugen. Dus herhaal dat het verstandig is om bij grote deelsommen eerst een tafelboom te maken, zodat het makkelijker wordt om de som op te lossen. Stimuleer haar om tijdens een cito opgaven na te denken of ze te maken heeft met een plus, min, keer of deelsom, maar haal haar vooral uit de eeuwige minimumgroepen en stimuleer haar!

Mooi en gezondMooi en gezond

Smartgames inzetten; ook voor de minimumgroep

Hij ploetert zich door de weektaak heen. Al die talige opdrachten zijn niet echt aan hem besteed, maar het moet. Elke keer kost het hem energie om er aan te beginnen. Energie die hij liever in andere zaken had gestoken, maar werk mee naar huis wil hij ook liever niet. Zijn buurman is klaar en mag gaan kiezen uit de keuze kast. Vol verlangen kijkt hij naar het spel dat er wordt gespeeld. Wanneer zou het hem eens lukken?

In een aparte serie op onderwijswereld-po vind je allerlei voordelen en uitleg over de inzet van Smartgames. Dit allemaal met betrekking tot executieve functies. Ik raad je aan onderwijswereld-po te volgen op de sociale kanalen. Zo word je op de hoogte gehouden te worden. Beelddenkers worden over het algemeen blij van deze games en het helpt hen!

Zoals eerder gezegd, vinden beelddenkers het leuk om met complexe concepten aan de slag te gaan. Ze lopen echter vaak vast op de organisatie of denken te moeilijk. Nu doen Smartgames over het algemeen een beroep verschillende componenten. Om aan de slag te gaan moeten ze eerst hun spullen passend organiseren. Om leerstappen te ontdekken moeten ze regelmatig beginnen met de Starters levels. Hierdoor ze leren niet direct te moeilijk te denken, want dan kom je er niet. En afhankelijk welk spel je ze voorzet worden zaken als: ruimtelijk inzicht, concentratie vermogen, planning, creatief denken, oog-hand coördinatie, logica, etc. gestimuleerd.

Ik zou het dan ook geweldig vinden als Smartgames een  ONDERDEEL werden van de weektaak. Dit in plaats van een extra beloning of alleen maar geschikt voor de plusklas. Leerlingen in de bovenbouw vinden games die geschikt zijn voor de onderbouw vaak heerlijk om te doen en zoals eerder gezegd steken ze er veel van op. Wanneer games rouleren door de klassen heen, is er steeds weer een nieuwe impuls.

Benieuwd

Ik ben benieuwd wat deze blog bij jou te weeg brengt. Schuurt hij? Ben je het met me eens? Heb je zelf al ideeën HOE je het kunt doen of ben je nog op zoek naar extra inspiratie? Deel het met mij hieronder, want ik denk graag met je mee.

EDI

ALLE leerlingen doen mee met de instructie! Lees meer en doe mee. Start op maandag 6 januari!

Laat een reactie achter